Suudi Arabistan’ın en önemli sektörlerinden biri, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri

Suudi Arabistan Krallığı’nın en önemli sektörlerinden biri, sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri sektörüdür.

Sağlık hizmetleri sektörü büyük ölçüde kamu tarafından finanse ediliyor ve son birkaç on yılda Suudi Arabistan Krallığı, sağlık hizmetleri altyapısı ve sisteminin iyileştirilmesinde önemli adımlar attı.

Sağlık hizmetlerine olan talep artmaya devam ediyor ve bu, son birkaç on yılda, özellikle de son 10 yılda artan sağlık hizmeti bütçesi ve sağlık hizmeti yatırımına tanık oldu. Sağlık harcamalarındaki artışa rağmen Suudi Arabistan, uzun ömürlülüğün artması ve bulaşıcı olmayan hastalıklarda devam eden artış gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya. 

  • 130 milyar dolar: 2017-2021 yılları arası kümülatif devlet harcamaları
  • Yüzde 28: 2030 yılını kadar beklenen nüfus artışı
  • Yüzde 90: Suudi Arabistan’da tıbbi cihazların ithal oranı

Invest Saudi