Kral Abdullah Uluslararası Kültürler ve Dinleraraası Diyalog Merkezi Genel Sekreteri Faysal bin Muammer

Uluslararası Dini Değerler Forumu Riyad’da başladı

Kral Abdullah Uluslararası Kültürler ve Dinleraraası Diyalog Merkezi Genel Sekreteri Faysal bin Muammer, aralarında 45 ülkeden 130 konuşmacının yer aldığı, uluslararası 500 liderin katılımıyla sanal ortamda düzenlenen “Dini Değerler Forumu’nun” açılışını yaptı. Genel Sekreter Faysal bin Muammer forumun, “Suudi Arabistan’ın sahip olduğu önemli küresel konumu teyit ettiğini ve dünya çapında diyalog ve hoşgörü değerlerini teşvik etmedeki rolünü vurguladığını” belirtti.

Kral Abdullah Uluslararası Merkezi ve uluslararası paydaşları tarafından organize edilen forum, sürdürülebilir kalkınma, insanlığa yardımda din ve değerlerin olumlu etkisinden yararlanma amacıyla çeşitli dini, ahlaki ve insani lider ve kurumları bir araya getiren en önemli küresel organizasyonlardan birisi. Forum, 500 dini lider, uzman, dini, insani ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle 10 farklı din ve çeşitli kültürlerden politikacıları bir araya getiriyor.

Forumun katılımcı,  düzenli olarak yapılan ve forumda tartışılacak konulardan biri olan koronavirüs salgınının neden olduğu zorluklara rağmen başarıyla taçlandırılan, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Arap dünyasında bölgesel düzeydeki 6 farklı istişare ve hazırlık toplantısına tanıklık eden “Riyad’a Giden Yol Zirvesi” faaliyetlerinin zirve noktası olarak, forum günleriyle eşzamanlı olarak bir dizi tartışma oturumuna ve panele iştirak ediyor.

Faysal bin Muammer, yürütme kuruluna başkanlık eden “G20 Dini Değerler Forumu’nun”, bireylerin ve dini figürlerin politika yapıcılarının güvenlik, barış, istikrar ve dünya refahını temin etmek için insanlık medeniyetinin önemli ayaklarından biri olması hasebiyle, diyalog ve hoşgörüyü hakim kılmak, çeşitlilik, çoğulculuk, bir arada yaşama değerlerini pekiştirme ve ortak bir vatandaşlık bilinci içerisinde yaşamaya yönelik verimli çabalarını teşvik etmeye çalıştığına” işaret etti.

Forum, G20 zirvesinin gündeminde yer alan bir dizi küresel soruna 3 ana eksen çerçevesinde odaklanıyor; Bireyleri yaşama, çalışma ve başarılı olma haklarını elde etmelerini sağlayan koşullar çerçevesinde güçlendirme, küresel iklim değişikliğine karşı ekolojiyi korumaya yönelik toplu çabaları güçlendirerek gezegeni koruma ile inovasyon ve teknik gelişmenin faydalarından yararlanmak için uzun vadeli planların benimsenmesine dayalı yeni ufuklar bulma.

Forumun panel tartışmaları, 2015 yılında BM tarafından benimsenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinde ortaya konan yoksulluk, sağlık, eğitim, iklim değişikliği, su ve sosyal adalet gibi konuları da ele alıyor.

Forum, koronavirüs salgını, kadınlar, gençler ve yoksul grupları güçlendirmeyi hedefleyen konular ve dini kurumların iklim değişikliği tehditleriyle yüzleşmeleri noktasındaki çabaları ile felaketleri azaltmadaki rollerini ele alan 5 genel oturumdan oluşuyor. Bu beş genel oturum beş gün boyunca 12 eş zamanlı günlük tartışma bölümlerine bölünmüş şekilde işlenecek.

Din teması çerçevesinde 3 bölüm bulunuyor. İlk bölüm, nefret söylemiyle yüzleşme ve sosyal medyayı diyalog alanı olarak kullanma olurken, ikinci bölüm dini değerler, kültürel miras, insan onuru ve sürdürülebilir kalkınma konuları etrafında dönüyor. Üçüncü bölüm insan kaçakçılığı ve kölelik meselesini ele alıyor.

Panel Kovid-19 salgını üzerine odaklanıyor. Forumun 4. ve 5. panel konuları salgınla mücadelede dini kurumların ortaklıklarını ve bu krize çok taraflı yanıt verme noktasında dini aktörlerin rollerine değiniyor.

Forumun 7. paneli, barış, dini kültür ve kültürel çeşitliliği teşvik etmenin bir yolu olarak eğitimi ele alıyor. Ayrıca dinler ve kültürler hakkında yanlış bilgiler edinmeyi sağlayan eğitim sistemini iyileştirmenin gerekliliğine odaklanıyor. Mülteci ve göçmen konuları forumda yer alan önemli konulardan biri. 8. panel konusu, kadın ve gençlere odaklanarak, mülteci ve göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çözümler sunmanın önemini vurguluyor.

Panel, gezegenin karşı karşıya olduğu zorluklar ile çevre ve iklimi korumayı amaçlayan okuma konularına ayrılmış durumda. Ayrıca bu bölümde, çevresel zorluklar, tropikal ormanların korunması ve çevreyi koruma çabaları gibi konulara da yer veriliyor.

Sosyal adalet, din özgürlüğü ve dini çoğulculuğu teşvik etme çerçevesinde gelen hukukun üstünlüğü, insan hakları ve dini haklara ilişkin konuların, panelin sonucu olarak tartışılması planlanıyor.

Şarkul Avsat