Kral Selman: Gençlerin sorunları G20’nin öncelikleri arasında yer alıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, özellikle mevcut koşullar ışığında gençlerin karşılaştığı zorlukları ele almak ve işlerini korumanın G20’nin öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Dr. Hamad eş-Şeyh, G20’nin alt gruplarından olan Y20 (Gençlik) Zirvesi sırasında Kral Selman’ın mesajını okudu.

Kral Selman mesajında, gençlerin dünya nüfusunun büyük bir yüzdesi temsil etmesi nedeniyle Y20’nin genç liderlerin G20’ye katılmasına olanak tanıyan etkili bir platform olduğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın G20 dönem başkanlığı boyunca, dünyanın her ülkesinden Y20 grubu temsilcilerine olağanüstü çalışmaları için teşekkür eden Kral Selman’ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

“Oğullarım ve kızlarım, gençler canlı bir toplumun bel kemiğidir ve dünyanın farklı ülkelerinden her biriniz, gelecek vaat eden genç liderler olarak, liderlerinizin politika ve tavsiyeleri şekillendirmesinde önemlisiniz.

Kültürel çeşitliliğiniz, yirmi birinci yüzyıla çözümler bulmak için kullanmanız gereken önemli kazanımlardan biridir. Farklı bakış açılarınız ve zengin tartışmalarınız, gelecekte karşılaşabileceğiniz sorunlar ve zorlukları ele almada, çözümler önermede yeni düşünceyi teşvik eder.

Olağanüstü Liderler Zirvesi sırasında, G20 liderleri olarak salgın için bir aşı bulmaya ve bunun sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla mücadele etmeye odaklandık.

Geleceğin gerçek enerjisi siz olduğunuz, gençlerin eğitimleri ve çalışmaları ile ilgili politikaları tartışmaya olağanüstü önem verdiğimiz için, genç insanı, yaşamını ve onurunu korumak G20 ülkelerinin liderleri olarak en önemli önceliklerimizden biridir.

Önümüzdeki dönemde G20’nin odak noktası, salgının üstesinden gelmek için yaşamları korumak ve büyümeyi yeniden sağlamak olmak üzere iki ana konu üzerinde olacak.

Gençlerin karşılaştığı zorlukları ele almak ve özellikle mevcut koşullar ışığında işlerini korumak, G20’nin iş önceliklerinin başında geliyor.

Teknik gelişmeler ve meydana gelen demografik değişiklikler ışığında, işin geleceğini tartışmadan gençliğin geleceğini planlayamayız.

Bu, yeni işlerin yaratılması, işin doğası hakkındaki kavramlarımızın güncellenmesi ve tüm toplumu yeni beceriler edinmeye veya özellikle kadınlar ve gençler olmak üzere edinilen becerileri iyileştirilmesiyle bu değişikliklere ayak uydurmayı gerektirir.

Bu konular, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun gençleri güçlendirme ve becerilerini geliştirme hedefi kapsamında bizim için büyük önem taşıyor.

Yaşadığımız salgının ışığında, gençlere, ister özel, ister kamusal olsun, tüm işletmeler için uygun, gelecek vaat eden ve güçlü bir ekonomik gelecek inşa etme fırsatları sağlamanın önemi yeniden ortaya çıktı.

Riyad zirvesinde, koronavirüs salgını ve bunun ekonomik, mali ve sosyal etkileri ile yüzleşmek için tek bir uluslararası tepki açısından G20’nin rolünü artıran çözümler ve girişimler bulmayı dört gözle bekliyoruz.”

‘Geleceğe ayak uydurmak, gençliği güçlendirmek ve küresel vatandaşlık’ konularını ele alan Y20 Zirvesi, bu yılki faaliyetlerini iki gün süren sanal bir zirve ile noktaladı.

Kapsayıcılık, genç liderlik, salgın sonrası fırsatlar, gelecekteki beceriler, istihdam ve girişimcilik, çok kültürlülük, küreselleşme ve sürdürülebilir iyileşme konuları da zirvede ele alındı.

Şarkul Avsat