Doğada bulunmayan mermer kerevitler, Alman hayvan tüccarları tarafından 1990'larda üretildi (Wikimedia)

Kendini klonlayan mutant kerevitler, Belçika’da mezarlığı ele geçirdi

Yüzlerce mermer kerevit, Anvers’teki tarihi Schoonselhof mezarlığını istila etti