Umre ibadetlerinin gerçekleştirilmesine tekrar izin verilirken alınan sıkı ihtiyati önlemler (SPA)

Suudi Arabistan’da Umrecilerin izolasyonu için oteller tahsis edildi

Umre ibadetini sıkı tedbirlerle yeniden başlatan Suudi Arabistan, umrecilerin izolasyonu için oteller tahsis etti

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs enfekte olduğundan şüphelenilen hastaların izolasyonu için bazın otellerin kapasitelerinin yüzde 10’unun tahsis edildiğini açıkladı.

Hac ve Umre Bakanlığı Müsteşarı Dr. Amru el-Meddah bir toplantıda, bu yıl istisnai umre mevsimi için alınan ihtiyati önlemleri ve bu yılki istisnai misafirlerin hizmet noktalarındaki yolculuk aşamalarını, kontrollerini, standartlarını ve mekanizmalarını gözden geçirdi. Bunların yanı sıra sektörün çalışma kapasitesinin artırılmasına ve güvenli umre modeli ile sunulan hizmetin yükseltilmesi imkan sağlayan fırsatlar görüşüldü.

Dr. el-Meddah, “Umre şirketlerinin, umre ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin umre süresince uygulaması gereken ihtiyati tedbirlere ilişkin farkındalıklarının sağlanmasından sorumlu olmasının yanı sıra, üzerinde anlaşılan (konut, geçim, ulaşım, saha hizmetleri ve sigortayı içeren) umre paketinin hizmetlerinin takip edilmesinden ve meydana gelebilecek aksaklıkları gidermekten sorumlu olduğunu” vurguladı.

Meddah, “Yurtdışındaki umre şirketlerinin, umrecilere, Suudi Arabistan’a ulaştıklarında, ikamet edecekleri otellerde zorunlu bir ihtiyati sağlık önlemi olarak 3 günlük izolasyon altında kalmaları gerektiğini bildirmekle sorumlu olduklarını” belirtti. El-Meddah “Umrecilerin kapsamlı sigortalarının koronavirüs tedavisini ve PCR testini kapsadığı” bilgisini paylaştı.

Dr. el-Meddah “Hac ve Umre Bakanlığı’nın yurt dışı ajanslarının seçiminin yapılması yoluyla özel sektöre müdahale etmediğini, Bakanlığın görevinin, umre yapacak kişilere verilecek hizmetin en yüksek seviyede sağlanmasının güvenceye alınması olduğuna” dikkat çekti.

Şarkul Avsat