(Leiden University)

Dünyanın en küçük teknesi üretildi: İnsan saçında yüzebiliyor

Minik tekne, sıvılardaki mikroskobik hareketliliği inceleyerek, bakteri ve sperm gibi mikroskobik organizmalara dair detaylı bilgi edinilmesini sağlayacak