Suudi Arabistan yabancı işçilere yönelik Çalışma Reformu Girişimi’ni başlattı (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan Çalışma Reformu Girişimi’ni başlattı

Suudi Arabistan işgücü piyasasındaki yabancılar için Çalışma Reformu Girişimi’ni başlattı

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, işgücü piyasasını kefillik sisteminden esnek bir sözleşme ilişkisiyle serbestleştirmeyi hedefleyen Çalışma Reformu Girişimi’nin (Sözleşme İlişkisini İyileştirme Girişimi) başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, girişim bağlamında yerel işgücü piyasasında hızlı bir şekilde ortaya çıkması beklenen olumlu yansımaların, rekabet gücünün artırılması, iş ortamının iyileştirilmesi ve ülkeye yatırımların çekilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Özel sektör kuruluşlarındaki tüm göçmen işçileri içeren girişim, işgücü piyasasının esnekliği, etkinliği ile rekabet gücünü artırmayı ve ülkenin uluslararası uygulamalar doğrultusunda çekiciliğini artırmayı hedefliyor.

Sözleşmeye dayalı işçi ilişkisini geliştirme girişimi, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Bilgi Merkezi ve ülkedeki diğer devlet kurumlarının desteğiyle geliştirilen Ulusal Dönüşüm Programı girişimlerinden biri.

Kümülatif girişimler

İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, girişimin çalışma ortamının verimliliğini iyileştirme ve artırma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Bakanlığa göre, önceki en önemli programlar arasında özel sektördeki işçilerin ücretlerini koruma programı, e-sözleşme dokümantasyonu programı, çalışma kültürü konusunda farkındalık yaratma programı, iş anlaşmazlıklarının çözümü için program, işçi hakları için sigorta programı yer aldı.

Esneklik çabaları

Çalışma Reformu Girişimi, işgücü piyasasının esnekliğini, etkililiğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Girişim ayrıca, sözleşme dokümantasyon programı aracılığıyla aralarında belgelenen iş sözleşmesine dayanarak, aynı zamanda işveren ile işçi arasındaki iş ilişkisinde sözleşmeye dayalı referansı etkinleştirmeyi de amaçlıyor.

Girişimin gerekçesi

İş hareketliliği hizmeti, göçmen bir işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi üzerine işverenin onayına gerek kalmadan başka bir işe geçmesine izin verecek. İşçinin çıkış-yeniden giriş vizesi talep etmesine ve nihai çıkış vizesi almasını da sağlıyor. Böylelikle vizelerin hepsi artık işverenin izni gerekmeden otomatik olarak onaylanacak.

Çıkış ve yeniden giriş vizesi reformu, göçmen işçilerin işverenin onayı olmadan Suudi Arabistan dışına seyahat etmelerine izin verecek.

Nihai çıkış vizesi reformu ise, yabancı işçilerin iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işverenin izni olmadan Suudi Arabistan’dan ayrılmasına olanak sağlıyor.

Tüm bu hizmetler, Absher uygulaması ve Bakanlığa ait Qiwa portalı aracılığıyla halka sunulacak.

Girişim aynı zamanda beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine, işgücü piyasasına yetkin kişilerin çekilmesine katkıda bulunacak.

Bakanlardan yorumlar

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, bu girişimin Suudi Arabistan ve ekonomisinin küresel işgücü piyasası sisteminde etkili ve lider konumunu gösterdiğine dikkat çekerek, işgücü piyasasının verimliliğini etkileyeceğine ve ülke ekonomisini destekleyecek olumlu etkilere sahip olacağına vurgu yaptı.

Ticaret Bakanı Dr. Macid el-Kasabi ise, işveren ile işçi arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin iyileştirilmesi ile ilgili bu girişimin, işgücü piyasasının rekabet gücünün artırılmasına, ticari gizliliğe karşı mücadeleye ve iş ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih de, söz konusu girişimin, yatırımları çekme ve yatırımcı ile ilişkiyi kolaylaştırma yolunda büyük bir adım olduğunun altını çizerek, bunun Suudi hükümetinin ulusal ekonomiyi destekleyecek esnek işgücü piyasaları ve çekici yatırım ortamları yaratma konusundaki istekliliğini teyit ettiğini söyledi.

İskan Bakanı Macid bin Abdullah el-Hakil de, girişimin tarafların sözleşme ilişkisine ilişkin haklarını koruyacağına, rekabet gücünün desteklenmesine katkıda bulunan temel hizmetler sağlayacağına işaret etti.

İnsan hakları

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, 14 Mart 2021’de yürürlüğe girecek olan bu girişim kapsamında atılan adımların ülkenin uluslararası insan hakları hukukuna uyma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Şarkul Avsat