Büyükelçi Al Cabir ve Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) yetkilileri dün anlaşmanın imza törenine katıldılar. (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan ile ESCWA arasında Yemen’deki kalkınma planlarını destekleyen bir ortaklık anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Programı dün Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’yla (ESCWA) anlaşma imzaladı. Anlaşma, Yemen dahil olmak üzere dört Arap ülkesi ile az gelişmiş ülkeler için son 10 yılda kaydedilen ilerlemeye ilişkin kapsamlı analizler ve planlarla BM raporunu finanse etmek ve zenginleştirmek amacıyla, uluslararası ortaklık kapsamında geldi.

Ortaklık anlaşması, Suudi Programı Genel Müdürü Büyükelçi Muhammed Al Cabir ve BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin Batı Asya Sorumlusu Dr. Rola Dashti tarafından imzalandı. Al Cabir, Suudi Arabistan’ın Yemen’i ve kardeş halkını desteklemek için muhtelif alanlardaki tüm çabalardan yararlanmaya istekli olduğunu vurguladı. Al Cabir, “Krallığın Yemen halkına yardım etmek için izlediği bu artan ilgisinin, komşu ülkelerdeki gelişmeleri ve istikrarı desteklemek yoluyla ilgilenmesi yönündeki açık bir mesajdan başka bir şey olmadığına” dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın Yemen’i Geliştirme ve Yeniden Yapılandırma Programı’ndaki çalışmalarının büyük bir kısmının kapasiteyi artırmayla ilgili olduğunu belirtti. Al Cabir ayrıca söz adımın ESCWA’nın çalışmalarıyla örtüştüğünü, Yemen’de altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, kapsamlı geliştirme desteği de dahil olmak üzere geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi devam ettiğini söyledi.

Dashti de “Suudi Arabistan’ın komşularına yönelik insani yardım ve kalkınma desteklerinin Riyad’ın liderlik rolünü gösterdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Suudi Arabistan ile ortaklaşa bir şekilde, az gelişmiş ülkeler yararına son on yıl içinde kat edilen ilerlemeye ilişkin kapsamlı bir analiz ve planl doğrultusunda hareket etti.  BM’nin az gelişmiş ülkeler raporunu finanse etmeye ve zenginleştirmeye çalıştı.

Yemen onlarca yıldır kırılgan altyapı, yüksek yoksulluk oranı ve gıda güvensizliği de dahil olmak üzere dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer almasına neden olan çeşitli zorluklardan muzdarip. Bu durum, Yemen’i geliştirme konusunda çalışmalar yürüten uluslararası ve bölgesel örgütleri, etkili kalkınma desteğiyle ülkedeki yaşam şartlarını iyileştirmek, yoksullukla mücadele etmek ve uluslararası düzeyde kabul görmüş kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayan çalışmalar yürütmeye yöneltti. Bu zorlukların üstesinde gelmek için araştırmalar ve programlar yoluyla kalkınma programları oluşturuldu.

Çalışma, fayda sağlayacak ve seçilen ülkelerin karşılaştığı çok yönlü kronik sorunları ele alacak, özellikle de kapsamlı ve sürdürülebilir bir kalkınma seyri takip etmesine yardımcı olacak mekanizmalar ortaya koyuyor. Söz konusu planın uygulanması, Yemen’in kalkınmasını destekleyen çalışmalarda benimsenen en iyi yöntemlere uygun olarak tatbik edilecek. Ayrıca ortak eylem yoluyla istikrarın sağlanmasına ve ekonomik iyileşmenin desteklenmesine katkı sağlayacak.

Şarku’l Avsat