Suudi Arabistan dijital becerilerde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında

Suudi Arabistan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan 2020 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’nda (GCR) ilerleme kaydederek, dijital becerilerde ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Raporda, bu dikkate değer ilerleme yasal dijital çerçeve, esnek çalışma düzenlemeleri, ulusal dijital beceriler ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi gibi dört faktöre bağlandı.

Bu başarının arkasındaki itici güç, dijital becerileri geliştirmek için Suudi Arabistan Dijital Akademisi, Misk Akademisi, Twaiq Akademisi ve Ulusal Bilgi Teknolojileri Akademisi gibi dört akademinin açılmasının yanı sıra Digital Giving ve ThinkTech girişimleri aracılığıyla dijital okuryazarlığı bir dizi girişim yoluyla yaymak oldu.

Suudi Arabistan ayrıca, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Uluslararası Kadınların Güçlendirilmesi Ödülü’nü de kazandı.

Bu küresel başarı, Suudi Arabistan’ın bölgesel bir dijital merkez olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlayan 2030 Vizyonu aracılığıyla dijital dönüşümünü geliştiren teknolojileri ve çeşitli dijital stratejileri benimseme becerisini teyit etti.
Şarkul Avsat