Mısır’dan çarpık kentleşme ile mücadele için yeni strateji

Mısır, Kahire yönetiminin ülke genelinde yeni planlama ve yapılaşma gereksinimlerini uygulamaya yönelik “çarpık kentleşme” ile yüzleşme çabaları kapsamında yeni bir “Yapılaşma İzin Sistemi” kurmaya hazırlanıyor.

Mısır İskan ve Kamu Hizmetleri Bakanı Asım el-Cezzar dün, yeni sistemle kentsel büyümeyi kontrol etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli de yeni yapısal kontrollerin etkinleştirilmesi noktasındaki prosedürleri duyurma ve sistemi uygulamaya başlama talimatı verdi. Medbuli, kontrollerin en doğru ve en kolay şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak yeni yapılaşma koşulları ve kontrollerinin Şehir Planlama ve Kalkınma Yüksek Kurulu tarafından onaylandığına dikkat çekti.

Başbakan, Mısır Hükümeti’nin, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Mısır’daki yapılaşma izin sistemine ve yapı yönetimine büyük önem verdiğini onayladığını kaydetti. Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı’nın birçok resmi toplantısında, plansız yapılaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçme noktasında kaçak inşaat yapanların tutuklanması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Söz konusu adım, Mısırlı yetkililerin ruhsatsız yapıların yıkılması veya devletle uzlaşarak yasallaştırılması noktasındaki çabalarını sürdürdükleri bir zamanda geldi.

Mısır Bakanlar Kurulu geçtiğimiz aralık ayının sonunda, ruhsatsız binalar için mutabakat süresinin 3 ay daha uzatılarak önümüzdeki mart ayı sonunda sona ermesine karar vermişti.

Mısır Hükümeti daha önce, eylül ayının sonunda, mutabakat süresinin son teslim tarihini belirlemiş ancak bu tarihi birden fazla kez uzatmıştı.

Mısır İskan ve Kamu Hizmetleri Bakanı, bakanların da katılımıyla düzenlenen toplantıda şu açıklamaları yaptı:

“Yapı ruhsatlarının verilmesi noktasında sistemin uygulanmasına yönelik yürütme prosedürleri, ruhsat alma, gerekli prosedürler, ruhsat çıkaran yetkili makamların yetki ve sorumlulukları, tam kurumsal bir çerçevenin varlığını sağlama  noktasında, sistemin şehir planlamasına izin verecek şekilde istenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak.”

İskan Bakanı, Mısır Bakanlar Kurulu’nun dün yaptığı açıklamasında yapı ruhsatlarının çıkarılması için prosedürlerin kolaylaştırılması ile planlama ve yapılaşma şartları çerçevesinde yapı ruhsatı alınırken izlenecek adımları basit bir şekilde vatandaşlara açıklayan rehber kılavuzu hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan vilayetlerdeki teknoloji merkezlerinde rehber kılavuzu hazırlamanın yanı sıra vatandaşlara yapı ruhsatlarının verilmesine ilişkin gerekli adımların açıklanması gerektiği belirtildi.

Mısır İskan Bakanı, çalışmayı kolaylaştırma ve ruhsatların kolayca verilmesini sağlama noktasında üniversite birimlerinin, Mısır vilayetindeki teknoloji merkezlerinin, mühendisler sendikasının ve danışmanlık ofislerinin ruhsat verilmesi sistemindeki rolünün ve söz konusu kurumlar arasındaki ilişkilerin niteliğinin tanımlanması gerektiğine işaret etti. Yeni planlama ve yapılaşma sisteminin gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilmesi sayesinde vatandaşlara kolaylıkla ruhsat verilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Şarku’l Avsat