Suudi Veliaht Prensi: Kamu Yatırım Fonu, 1,06 trilyon dolar varlık hedefliyor

Kamu Yatırım Fonu’nun stratejisi yeni sektörler açmak, stratejik ortaklıklar kurmak ve teknolojiyi yerelleştirmek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi Başkanı Prens Muhammed bin Selman dün Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) yalnızca işletme ve sektörlere değil, aynı zamanda geleceğe de yatırım yaptığını bildirdi. PIF’ın 2025’e kadar 1,06 trilyon dolar varlığa ulaşmayı ve 1,8 milyon iş fırsatı yaratmayı hedeflediğini kaydetti.

PIF dün Veliaht Prens başkanlığında düzenlenen toplantıda önümüzdeki beş yıllık stratejisini onayladı. Veliaht Prens açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yeni strateji, değerli ülkemizin ekonomik büyüme, yaşam kalitesini yükseltme ve çeşitli geleneksel ve modern sektörlerde sürdürülebilir kapsamlı kalkınma kavramına ulaşma hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir noktayı temsil ediyor. Nitekim PIF, önümüzdeki yıllarda birçok hedef üzerinde çalışacak. Bunlardan en önemlileri arasında yerel ekonomiye yılda en az 150 milyar riyal (40 milyar dolar) katkı sağlanması, bu miktarın 2025 yılına kadar kademeli bir şekilde artırılması ve iştirakleri aracılığıyla petrol harici gayri safi yerel hasılaya birikimsel olarak 1,2 trilyon riyal (320 milyar dolar) değerinde katkı sağlanması yer alıyor. PIF, 2025 yılına dek1,06 trilyon dolar üzerinde varlığa ulaşmayı, aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak 1,8 milyon iş fırsatı yaratmayı hedefliyor. Büyük yatırımlar ve ekonomik başarılar elde eden PIF, bu sayede önemli stratejik hedeflere ulaştı. Böylece birden çok pazarda büyük sermayelere yatırım yapabilen ve bunları yönetebilen bağımsız ve öncü bir devlet fonu konumuna yerleşti. PIF olarak sadece işletme ve sektörlere değil, aynı zamanda Krallığa ve dünya geleceğine de yatırım yapıyoruz. Nitekim hedefimiz, yeni bir insan uygarlığı için öncü bir vatan olmaktır. Fonun stratejisi, fonun varlıklarını büyüterek vizyonun hedeflerine ulaşmayı, yeni sektörler açmayı, stratejik ekonomik ortaklıklar kurmayı, teknoloji ve bilginin yerelleştirilmesini, böylece Krallıkta kalkınma ve ekonomik çeşitlendirme çabalarının desteklenmesine katkıda bulunmayı, nitekim dünyadaki tercih edilen yatırım ortağı olarak konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.”

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu dün önümüzdeki beş yıllık stratejisini onayladı.

PIF Genel Müdürü Yasir bin Osman er-Rumayyan da şunları söyledi:

“Vizyon 2030, Veliaht Prens başkanlığındaki PIF Yönetim Kurulu’nun yeniden teşkili ve stratejisinin tam olarak yeniden formüle edilmesi yoluyla, PIF’ın oynadığı rolün sağlamlaştırılmasında büyük bir etki yarattı. Bu durum, son dört yıldaki stratejik hedeflere yüksek verimlilikle ulaşmayı, yerel ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratmayı ve sürdürülebilir getirileri en üst düzeye çıkarmayı sağladı.”

Yasir bin Osman er-Rumayyan açıklamasında ayrıca PIF’ın varlık hacmini 2020 sonuna kadar ikiye katlayarak yaklaşık 1,5 trilyon riyale çıkardığını, 10 yeni sektörün faaliyete geçmesine katkıda bulunduğunu, 2020’nin üçüncü çeyreği sonuna kadar 331 bin doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılmasına katkı sağladığını vurguladı. Rumayyan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Fon 2021-2025 stratejisi, Suudi ekonomisini güçlendirecek ve değerli ülkemiz için müreffeh bir gelecek sağlayacak şekilde, Krallık’taki özel sektörü güçlendirmek ve kalkınma sürecini desteklemek gibi bir dizi hedefle Suudi ekonomisinin büyümesi ve çeşitlendirilmesini teşvike devam etmemizi sağlayacak.”

Söz konusu stratejiye göre PIF, 13 hayati ve stratejik sektöre odaklanarak yerel yatırımları yeni projelere yönlendirecek. Bu gelişme; PIF ve bağlı kuruluşlarında yerel içerik düzeyinin yüzde 60’a yükseltilmesine katkıda bulunacak, gelir kaynaklarını çeşitlendirme, kaynak potansiyelini kullanma ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını teşvik edecek, yerel özel sektörü sağlamlaştırıp istihdam yaratacak.

Yapılan değerlendirmeler 2030 yılına dek 7,5 trilyon riyalin üzerinde varlığa sahip olmayı hedefleyen PIF’ın dünyanın en büyük bağımsız fonlarından biri olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediği yönünde.

Şarkul Avsat