Tuvayk Dağı zirvesine “Arap Hat Sanatı Yılı” girişim teması (SPA)

“Arap Hat Sanatı Yılı” teması Tuvayk Dağı zirvesine yansıtıldı

Suudi Arabistan “Arap Hat Sanatı Yılı”nı Riyad’ın batısında yer alan meşhur Tuvayk Dağı zirvesine dijital bir ekranla yansıtarak kutladı

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı, Arap kültürünün asli unsurlarından olan hat sanatını ayrıca Suudi Arabistan’ın simgesi haline getirmeyi amaçlıyor. Nitekim bu gösteri, Arap Hat Sanatı Yılı girişiminin zihinsel imgesini güçlendirecek.

Kültür Bakanlığı, 2021’i “Arap Hat Sanatı Yılı” olarak belirledi. Tuvayk gösterisi Qiddiya Yatırım Şirketi ile ortaklaşa düzenledi. Söz konusu gösteride Arap Hat Sanatı girişim temasının yanı sıra “Kültür Bakanlığı”, “Vizyon 2030” ve bu çerçevede yürütülen “Yaşam Kalitesi Programı” temaları da yansıtıldı.

Tuvayk Dağı zirvesinin tema ile aydınlatılması etkinliği, hat sanatı ve kültürel çağrışımlarıyla kutlama başlatan Kültür Bakanlığının “Arap Hat Sanatı Yılı” girişimini güçlendirme kapsamında gerçekleştirildi. Ayrıca Bakanlık, Suudi Arabistan halkı arasında hat sanatının yaygınlaştırılmasının yanı sıra sanatçıların desteklemesi ve hat eserlerin korunması için de faaliyetler yürütüyor.

Şarku’l Avsat