Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal

20’inci Hac, Umre ve Ziyaret Araştırmaları Forumu açılıyor

Gerçekleştirilecek olan 15 oturumda araştırmacılar ve konuşmacılar tarafından hacıların ve ziyaretçilerin deneyimlerini iyileştirmeye yönelik toplamda 38 konu tartışılacak

Hadimu’l Haremeyn Kral Selman Bin Abdulaziz’in himayesinde, Ümmü’l Kura Üniversitesi tarafından organize edilen 20’inci Hac, Umre ve Ziyaret Araştırmaları Forumu, Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından bugün açılıyor. Hadimu’l Haremeyn Hac ve Umre Araştırmaları Enstitüsü tarafından sanal ortamda gerçekleştirilecek olan forum “Konukların Yolculuk Deneyimlerini İyileştirme” sloganı ile başlıyor. Forum kapsamında güvenlik güçleri, siviller ve gönüllüler için uzaktan  eğitim imkanı veren “Vifade” platformu ve bilimsel araştırmaların yer aldığı dijital bilgi havuzu kullanılacak.

Devlet kademelerindeki üst düzey yetkililerin yanı sıra birçok uzman ve araştırmacının katılım sağlayacağı forumda, devlet kurumlarının Hac ve Umre yolculuğunu kolaylaştırma amacıyla yürüttüğü girişimler ve programlar ele alınacak. Rahman’ın misafirlerine verilecek olan hizmetin iyileştirmesinin hedeflediği gibi aynı zamanda Hac ve Umre deneyimini iyileştirmenin bileşenleri ile ilgili araştırma ve bilimsel çalışma sonuçlarının sunulması da amaçlanıyor. Söz konusu bilimsel çalışma sonuçlarını kalabalık yönetimi ve benzeri başlıklarda uygulamanın ve yaygınlaştırmanın yanı sıra hacılara hizmetle ilgili paydaşlar ve sektörler arasında etkili iletişim kanallarının oluşturulması da hedefleniyor.

Forumun ikinci gününde, Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarlarının Hac ve Umre yolculuğu üzerindeki etkisinin tartışılacağı bakanlar oturumu yer alıyor. Hac ve Umre Bakanı Dr. Muhammed Salih Benten, Eğitim Bakanı Dr. Hamad Âl eş-Şeyh, Sağlık Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Dr. Adburrahman es-Sudeys’in katılacağı oturumu Ümmü’l-Kurra Üniversitesi Rektörü Dr. Ma’di el-Mezheb yönetecek.

Dr. El-Mezheb, söz konusu forumu Hac ve Umre sisteminin geliştirilmesi, yolculuğun kolaylaştırılması için, araştırmacı ve uzmanlar tarafından yeni fikirler, bilimsel çalışmalar ve uygulamalar sunmalarına imkân sağlayacak bir fırsat olarak değerlendirdi.

Hadimu’l Haremeyn Hac ve Umre Araştırmaları Enstitüsü Sorumlusu Dekanı Dr. Basim Kâdı, forumdaki konuların iki gün boyunca 3 ana başlıkta ele alınacağını belirtti. Birincisinde Hac, Umre ve ziyaret sisteminde sunulan hizmet ve imkanlarla hacıların deneyimlerinin iyileştirilmesi, hacıların iştirak ettikleri gezi, alışveriş,  eğitim ve eğlence etkinliklerle, muhtelif bilimsel ve kültürel faaliyetlerin faal hale getirilmesi görüşülecek. İkinci oturumda tüketimi rasyonelleştirirken yerli üretimi artırmak için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik, çevre kirliliğinin azaltılması ve temiz enerji araştırmalarının desteklenmesi konuları ele alınacak. Üçüncü oturumda da mevcut kaynakların optimum kullanımı yoluyla tesis ve altyapı kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gündemde olacak.

Gerçekleştirilecek olan 15 oturumda araştırmacılar ve konuşmacılar tarafından hacıların ve ziyaretçilerin deneyimlerini iyileştirmeye yönelik toplamda 38 konu tartışılacak. Hac ve Umre sisteminin gelişimine katkıda bulunan, ibadetleri kolaylaştırmayı ve hacılara akıllı hizmetler sunmayı amaçlayan bilimsel makaleler ve araştırma önerilerine de yer verilecek.

Şarku’l Avsat