Arap Parlamentosu: Mültecilerin yüzde 53’üne ev sahipliği yapıyoruz

Arap Parlamentosu, son 7 yılda çatışmalardan kaçış, yerinden edilme ve göç dalgasında önemli bir artış yaşanan Arap dünyasının temel meselelerden birinin ‘göç’ olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından düzenlenen ‘Arap Bölgesinde Güvenli, Düzenli ve Devamlı Bir Göç için Küresel Sözleşme’nin Bölgesel İncelemesi’ isimli toplantıda Arap Parlamentosu’nu temsilen Ali bin Nasser el-Mahruki bir konuşma yaptı.

Arap bölgesinin tek başına dünyanın dört bir yanından gelen mültecilerin yaklaşık yüzde 53’üne ve dünyanın her yerinden zorla yerlerinden edilmiş kişilerin yüzde 67’sine ev sahipliği yaptığını dile getiren Mahruki şöyle devam etti;

“Arap Parlamentosu’nun, göç sorununa yönelik çabaları ve önlemleri ile bu konuyu ele alma vizyonu iki eksenlidir. Bunlardan ilki krizin temel nedenlerini ele almak için eylem araçları ve Arap bölgesindeki krizleri çözmeyi amaçlayan siyasi girişimlere destek vermektir. İkincisi ise düzenleyici yasal çerçevenin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere, göç ve yerinden edilmenin sonuçları ve etkileri ile ilgilenmektedir.”

Arap Parlamentosu’ndan Dr. Ayşe Mannai de, “Parlamento, mülteciler için bölgesel ve uluslararası anlaşmalar ile Güvenli, Düzenli ve Devamlı Göç için Küresel Sözleşme’ye ilişkin çabaları desteklemeye büyük önem veriyor. Arap bölgesi, en fazla sayıda mülteci ve göçmene ev sahipliği yaparak ya da onlara gerekli insani yardımı sağlamanın maliyetini üstlenerek, bu olgunun yükünü taşıyor” dedi.

Dr. Mannai, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu krizler ışığında, Arap bölgesinin maruz kaldığı göç sorunlarıyla ilgili zorlukların ciddiyeti konusunda da uyarıda bulundu.

Şarkul Avsat