Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Dr. Velid es-Samani (Şarku’l Avsat)

Suudi Arabistan Adalet Bakanı: Riyad adaleti tesis eden ve hakları garanti eden doğru bir yaklaşım izliyor

Samani, Sivil İşlemler Kanunu’nun, ilişkilerde bireyler arasındaki ilişkiyi düzenlemek için referans olacağını, kişiler arasındaki ihtilaf durumlarını azaltacağını ve yargılanma süresini kısaltacağını vurguladı

Suudi Arabistan Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Dr. Velid es-Samani, ülkesinin adaleti tesis etme ve hakları güvence altına alma konusunda doğru bir yaklaşım izlediğini söyleyerek, adalet ve insan hakları konusunda yaşanan gelişmelere atıfta bulundu.

Samani, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yargı kurumlarında reform yapacak Kişisel Statü Kanunu, Sivil İşlemler Kanunu, İhtiyari Cezalar Kanunu ve Kanıt Sistemi Kanunu isimli 4 yeni kanun tasarısını açıklamasına değindi.

Bakan, söz konusu kanunlardan aile ile ilgili hükümleri ayrıntılı bir şekilde ele alan Kişisel Statü Kanunu’nun evlilik hükümleri de dahil olmak üzere eşlerin ve çocukların haklarını güvence altına aldığını söyleyerek, “Nişan, evlilik, velayet ve nafaka hükümlerini içererek, vasiyet ve miras ile ilgili hükümleri düzenleyecek olan kanun, ailenin toplumdaki konumunu ve bağlarını güçlendirmeye ve ayrıca çocuğun çıkarlarını gözetmeye katkıda bulunacak” dedi.

Samani, Sivil İşlemler Kanunu’nun, ilişkilerde bireyler arasındaki ilişkiyi düzenlemek için referans olacağını, kişiler arasındaki ihtilaf durumlarını azaltacağını ve yargılanma süresini kısaltacağını vurguladı.

Bakan, Kanıt Sistemi Kanunu’nun ise, tanık ifadesi, yazılı kanıt, dijital kanıt, hakkın tanınması ve diğer yöntemler gibi kanıt kurallarını oluşturmak için medeni ve ticari işlemlerde hakların tesis edilmesi alanında büyük bir gelişme olarak kabul edildiğini ifade etti.

Son olarak Samani, İhtiyari Cezalar Kanunu’nun da, ‘Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz’ hükmünü içeren Anayasa’nın 38. maddesi uyarınca ceza adaletinin sağlanmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakan, yargı çalışanlarının, adalet, hakların güvence altına alınması, yargı sistemi performansının artırılmasına ve yolsuzlukla mücadeleye katkı sağlayacak bu mevzuatların çıkarılmasını dört gözle beklediğini de belirtti.

Şarku’l Avsat