Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (SPA)

Kral Selman Hac ve Umre Bakanı’nı görevden aldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bugün imzaladığı Kraliyet kararnamesi ile Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Benten’i görevden aldı

Söz konusu Kraliyet kararnamesine göre Hac ve Umre Bakanı Benten görevden alınarak, yerine Devlet Bakanı Dr. İssam bin Said vekaleten atandı.

Kraliyet kararnamesi kapsamında, Yüksek İdare Mahkemesi (SAC) Başkanı İbrahim er-Raşid görevden alınarak, yerine Şeyh Ali el-Saavi atandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA) Başkanı Abdulhadi el-Mansuri görevinden alındı ve İdari İşlerden Sorumlu Dışişleri BakanI Yardımcılığı’na getirildi.

Abdulaziz el-Duaic ise onun yerine GACA Başkanı olarak atandı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Muhammed es-Salami görevinden alındı ve yerine Mühendis Mahir el-Kasım getirildi.

Kraliyet emrine göre, Dr. Samir et-Tabib de, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne Danışman olarak atandı.

Şarku’l Avsat