Suudi Arabistan, 2020 yılı boyunca kültürel faaliyetlerde ivmeye sahne oldu. (Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı)

Suudi Arabistan’da kültür sektörü salgına rağmen 2020’de gelişmeye imza attı

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, ülkenin kültür sektörünün tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı boyunca gelişmeye devam ettiği ortaya kondu. Raporda sektörün krizin etkilerine nasıl uyum sağladığını ana hatlarıyla açıklandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Suudi Arabistan Krallığı’nda Kültür Durumu, 2020: Kültürün Dijitalleşmesi” başlıklı raporda, koronavirüs salgınının devam eden etkilerinin büyüklüğüne rağmen kültürel alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiklerin ve derinlemesine araştırmanın sonuçları sunuldu. Raporda, Suudi Arabistan’daki kültürel atılımı karakterize eden dijitalleşmedeki büyüme ve gelişmeyi ilgilendiren adaptasyon sürecine dair bilgilendirmeler yer alırken, bu süreçteki başarı ve büyüme alanlarının yanı sıra aksaklık ve çözüm yollarına dikkat çekildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan raporda, kültürel sektörün her bir alt grubu, ayırt edici özellik, başarı ve eksiklikleri de göz önüne alınarak 7 temel branşta tasnif edildi. Bunlar şöyle sıralandı:

Yaratıcılık ve üretim

Mevcudiyet ve yayılma

Ortaklık

Altyapı ve yaratıcı endüstriler

Kültürün dijitalleştirilmesi

Organizasyonel gelişmeler

Sürdürülebilir yönetim

Raporda, belirlenen söz konusu branşların her biri için kapsamlı açıklama ve bilgilendirmelere yer verildi. Bu çerçevede miras, müze, kültürel ve antik bölgeler, tiyatro ve gösteri sanatları, kitaplar ve yayıncılık, mimarlık ve tasarım sanatları, doğal miras, filmler, dil ve tercüme, mutfak sanatları, festivaller ve kültürel etkinlikler, edebiyat, kütüphaneler, görsel sanatlar ve son olarak müzik sanatı hakkında detaylı bilgiler yer aldı.

Salgınla birlikte sahadaki kültürel faaliyetlerin durması ve neredeyse tümüyle sanal alana hapsolmasıyla birlikte “bilginin dijitalleşmesi” ayırt edici bir özellik olarak ortaya çıktı. Bu nedenle Bakanlık, bu adlandırmayı geçtiğimiz yıl boyunca vatandaşlar ve kültürel faaliyet yürüten devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin niteliğine yansıyan, kültür sektörünü etkileyen dijital dönüşümleri incelediği rapor için alt başlık olarak seçti.

Raporun çeşitli bölümlerinde kültürel sahanın kalkınması ve düzenlemesinde kullanılacak yöntemler ile bu yöndeki zorluk ve imkânları değerlendiren kısımlar yer aldı. Kültürel Katılım Araştırması-2020 anketi, kültürel alanlarda faaliyet gösteren 11 kültür kurumu, devlet ve özel kuruluşlar ile 130 uzman, uygulayıcı ve kültür yetkilisi de dahil çeşitli kurumlar tarafından ulaşılan ön bilgileri içerecek şekilde Suudi Kamuoyu Anketi Merkezi ile iş birliği içinde tüm bölgelerde gerçekleştirildi.

Bakanlığın yıllık olarak yayınladığı raporda düzenli olarak yenilenen bilişselliğe esas oluşturması hedefiyle Suudi Arabistan’daki kültürel alandaki gelişmeler ele alındı. Güvenilir araştırmalara ve çalışmalara dayanan raporda alanda faaliyet gösteren kişiler, ilişkili kurumlar ve yönetimini bakanlık ve ilgili birimlerinin üstlendiği kalkınma projesi istifade ediyor.

Suudi kültürüne ve gereksinimlerine ilişkin yıllık güncellemeleri ele alan rapor, bakanlığın kamuya ve halkın ulaşımına açık araştırma temelli bir doküman aracılığıyla tüm illerin kültürel statüsünü anlamanın önemi konusundaki farkındalığa ışık tutuyor. Bu da çeşitli disiplinler ve yaratıcı mecralar kanalıyla eğitimli Suudi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere zorlukların üstesinden gelmeye ve kültürel gelişmeyi gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Şarku’l Avsat