Husi parlamentosundan 44 milletvekilinin üyeliğini düşürme kararı

Yemen’de İran destekli Husiler, Sana’daki yasadışı parlamentosu aracılığıyla darbeye ve Yemenlilere yönelik sürekli işledikleri suçlara karşı oldukları gerekçesiyle kontrolündeki toprakların dışında yaşayan parlamento üyeleri hakkında bir kez daha anayasaya aykırı keyfi kararlar aldı.

Husi grubu, ölen üyelerinin koltuklarını doldurmak için ara seçimlerle seçtiği yasadışı milletvekilleri de dahil olmak üzere kendisine bağlı bir dizi milletvekilini  bu hafta toplantıya çağırdı ve onlardan grubun projesine karşı çıkan Yemen hükümetine bağlı 44 milletvekilinin parlamento üyeliğini düşürmelerini istedi.

Sana’daki parlamento kaynakları, anayasal veya hukuki bir etkisi olmayan yasadışı Husi adımının, Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın Halk Kongresi Partisi lideri Parlamento Başkanı Yahya el-Rai’ye verdiği direktiflerin ardından geldiğini bildirdi.

Parlamento kaynaklarına göre Husiler, üyeliklerinin düştüğünü iddia ettikleri üyelerin koltuklarını, liderlerinin soyundan sadık kişilerle doldurmaya çalışıyor. Kaynaklar, Meşat’ın Rai’ye verdiği direktiflerin, daha önce hükümete bağlı milletvekillerinin üyeliğini iptal etmek için iki anayasaya aykırı karar alan gruba bağlı Yargı Konseyi’nin mesajına cevap olduğunu öne sürdü.

Husi darbe grubunun Sana’daki parlamentosunun bir dizi üyeye karşı attığı yasadışı adımlar, kontrolü altındaki bazı temsilciler de dahil olmak üzere geniş bir parlamento ve toplumsal hoşnutsuzluk ile karşı karşıya kaldı. Husilerin kontrolü altındaki bazı milletvekilleri Husilerin aldığı son kararın, kontrol alanları dışında kalan diğer üyelere karşı daha önceki suçlarının bir devamı olarak geldiğini belirtti.

Husiler geçen yıl, parlamentonun iki yıl önce Seiyun’da toplanmasına dayanarak, kendisine karşı çıkan 35 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırarak, onları yargıya sevk ederek mülklerine de el koyma kararı almıştı. Ayrıca geçen yılın ortasında kendilerine karşı çıkan 12 milletvekilinin dokunulmazlığını da kaldırmıştı.

Gruba muhalefetiyle tanınan Sana’daki parlamento üyesi Ahmed Seyf Haşid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, onlarca milletvekili hakkında son zamanlarda alınan kararları anayasa ve yasaların açık bir ihlali olarak değerlendirdi. Seçilmiş milletvekillerinin üyeliğini düşürmek için düzenlenen anayasaya aykırı oturumda, oturum için yasal yeter sayının eksik olduğunu belirten Haşid, doğru oturum için meclisin ihtiyaç duyduğu yeterli çoğunluğun, son zamanlarda grup tarafından yasadışı olarak atanan 25 üye de dahil olmak üzere 90 üyeye değil, 120’den fazla üyeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Haşid, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, üyeliğin kaldırılmasına yönelik bu tür kararların azınlığın değil, özel bir çoğunluğun onayını gerektirdiğini belirtti. “Sana’daki Husi otoritesi anayasayı veya yasayı uygulamak istemiyor. Bu içeriklerle keyfi bir şekilde ilgileniyor. Onlardan istediğini alıyor, işine gelmeyini ise bırakıyor.”

Grubun konseyi aracılığıyla, bazıları seçilmemiş üyeler sıfatıyla Husi liderleri tarafından atanmış olanlar da dahil olmak üzere üyelere vekillikleri düşürmek için acil toplantıya katılmaları için yaptığı davet karşısında şaşkınlığını dile getiren Haşid, “Sana’daki parlamento, üyeliği düşürmek yerine çalışanların ödenmeyen maaşlarının nasıl tekrar dağıtılacağını tartışmak için neden bu kadar acil bir şekilde toplanmıyor?” diye sordu.

Sana’daki yasadışı parlamentodan milletvekili Abduh Bişr de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, parlamentonun geçen hafta düzenlenecek oturumlarını Ramazan Bayramı sonrasına erteleme kararı aldığını, bu nedenle Husiler tarafından birçok üyenin acil bir toplantıya davet edilmesine şaşırdığını ifade etti.

Bişr, bu davetin ardından toplantının fiyatların çılgınca artması, maaşların ödenmesi, tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı ödemeler, Yemenliler üzerindeki zulmün kaldırılması ve kan dökülmesinin durdurulması ve çatışmaların durdurulmasının onaylanması gibi milyonlarca Yemenlinin meselelerine, endişelerine ve acılarına dokunan acil konuların tartışılması için düzenleneceğini düşündüğünü belirtti. Ancak Husilerin bu acil toplantı çağrısının sebebinin anayasaya aykırı uygulamalarını meşrulaştırmak olduğu için bazı meslektaşları ile birlikte büyük hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Önceki yerel raporlar, İran’ın Yemen’deki vekili olan grubu, kendi gündemlerine ve projelerine hizmet etmek, kararlarını meşrulaştırmak ve darbe hedeflerine ulaşmak için Sana’da kontrolü altındaki parlamentonun geri kalan üyelerini kullanmaya devam etmekle suçlamıştı.

Husiler geçtiğimiz yıllarda yasadışı yargı organları aracılığıyla onlarca milletvekili, siyasetçi ve darbelerine karşı çıkan aktivistin infaz edilmesini, infaz hükümlülerinin tüm gayrimenkul ve taşınır mal varlıklarına el konulmasını ve bunların grubun hazinesine nakledilmesini öngören kararlar aldılar.

Arap Parlamentosu geçen yıl ağustos ayında, Husi darbe milislerinin Yemen’deki milletvekillerine yönelik suç teşkil eden uygulamaları, terör eylemleri ve ağır ihlallerin sürdürülmesini, anayasaya aykırı ve yasadışı nitelikteki davalar yürütmesini ve milletvekilleri, gazeteciler, politikacılar ve terörist uygulamalarına karşı duranlar aleyhine idam cezası vermesini kesin bir şekilde reddettiğini açıklamıştı. Ayrıca grubun Yemen halkının beklediği barışın önüne engeller koyduğunu ve kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlayan uluslararası çabalara meydan okuduğunu vurguladı.

O dönemde Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Yemen Parlamentosu Başkanı Sultan el-Berkani’ye ilettiği mesajında, Husilerin Yemenli milletvekillerine yönelik ihlal vakalarının karşısında durma taahhüdünde bulunmuştu. Barron açıklamasında, Yemenli milletvekilleri hakkındaki ihlal dosyalarının Parlamentolararası Birlik’e bağlı İnsan Hakları Komitesi’ne havale edildiğini ve Birlik Genel Sekreteri’nin Birlik’in ana sözleşmesine ve aldığı kararlara uygun olarak davayı takip etmekle görevlendirileceğini vurgulamıştı.

Şarku’l Avsat