Uluslararası Af Örgütü yıllık raporunun Türkiye bölümünde, yargı bağımsızlığına vurgu yapıldı : Fotoğraf- Facebook

Uluslararası Af Örgütü’nün 2020 yılı değerlendirme raporu: Türkiye’nin en acil ihtiyacı yargı bağımsızlığı

“Bazı yargı mensupları ve hukukçular mesleki görevlerini meşru biçimde yerine getirdikleri için yaptırımlara maruz kaldı”