Prenses Hayfa bint Abdulaziz Al Mukrin örgütün Yürütme Konseyi toplantısına katılımı sırasında (UNESCO Suudi Misyonu)

Suudi Arabistan, 2030 Vizyonu doğrultusunda UNESCO’nun stratejisini destekliyor

Suudi Arabistan salı günü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) orta vadeli stratejisine (2022-2029) övgüde bulunarak, Suudi Arabistan 2030 Vizyonu ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tutarlı olduğunu düşündüğü hedeflerine desteğini belirtti.

Bu açıklamalar Suudi Arabistan’ın UNESCO daimi temsilcisi Prenses Hayfa bint Abdülaziz Âl Mukrin örgütün yürütme konseyinin 211. oturumunundaki konuşmasında yapıldı. Programlanan açılış oturumları, eğitim, kültür, enerji, çevre, teknik ve mesleki eğitim sektörlerinden 12 Suudi kuruluşu temsil eden 23 uzmanın katılımıyla pazartesi günü Paris’te başladı. Bu oturumlar aynı zamanda Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan başkanlığındaki Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komitesi ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan, eğitimi desteklenmesi ve Kovid-19 salgınının eğitim sürecini engellemesinden kaynaklanan boşluğun doldurması çabaları ışığında,  her bir erkek ve kız çocuğa eğitim sağlamaya yönelik uluslararası çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, kültür ekonomisini canlandırmak için farklı fikirleri ve kültürleri hoş karşılayarak teşvik etmenin önemine, toplumların kalkınmasında dünya mirası ve somut olmayan mirasın korunmasındaki rolüne, yapay zeka etiği için ortak bir vizyon tespit edilmesine, cinsiyet eşitliğini teşvik etme ihtiyacına ve  son zamanlarda pandemiyle daha da kötüleşen, dünyanın her yerindeki toplumların karşı karşıya kaldığı zorluklara değindi.

Konuşmada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz tarafından geçtiğimiz ay açıklanan ve en büyük bölgesel ağaçlandırma projesi olarak kabul edilen ‘Yeşil Suudi Arabistan’ ve ‘Yeşil Ortadoğu’ girişimleri aracılığıyla Suudi Arabistan’ın küresel iklim değişikliğinin etkilerini ele alma çabalarından bahsedildi.

Suudi Arabistan, Afrika önceliğinin UNESCO’nun tüm programlarına ve sektörlerine entegrasyonunu ve Afrika önceliğinin hedeflerine ulaşmak için organizasyon içinde ve dışında uyumlu küresel çabalara duyulan ihtiyacı takdir etti..

Suudi Arabistan’ın katılımı, kültür, bilim ve eğitim sektörlerini desteklemek, farklı fikirleri teşvik etmek ve örgütün misyonunu somutlaştırmak için uluslararası ittifakların başlatılması, barışın tesis edilmesi ve farklı dünya kültürleri arasında köprüler kurulmasına yönelik yorulmak bilmeyen çabalarından kaynaklanıyor.

Şarku’l Avsat