Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi ile görüşmeyi reddediyor

Nahda Hareketi’nin önde gelen yöneticilerinden Ali el-Arid, Tunus Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi’nin yaklaşık 4 aydır devam eden siyasi krizin aşılması için üç başkanın (Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı) bir araya gelmesini önerdiğini ancak Cumhurbaşkanı Kays Said’in bu öneriyi kesin olarak reddettiğini belirtti. Said’in ayrıca ulusal bir diyalog düzenlemeye de yanaşmadığını ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (UGTT) krizden çıkmak için önerdiği ulusal diyalog girişimini göz ardı ettiğini kaydeden Arid, çeşitli taraflar arasındaki anlaşmazlığın basit olmadığını, ancak müzakere masasına oturmanın bunun üstesinden gelmede en iyi çözüm olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanının, diğer tarafların nezdinde saygısını azaltan bir tür “müstağni” tutum benimsediğini belirten Arid, bu tutumun tüm diyalog çabalarının başarısızlığına, devletin politikasını belirlemek ve ülkenin yüksek çıkarlarını korumak adına parlamento ve hükümet başkanlarıyla görüşmeyi reddetmesine yol açtığını ileri sürdü.

Arid, Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam el-Meşişi’nin kabine revizyonuna itiraz ederek meclisten güvenoyu alan bakanları yemin törenine çağırmamasını hükümetin önüne daha fazla engel koymak olarak değerlendirdi. Tunus Cumhurbaşkanı ayrıca nisan ayının başlarında parlamentonun kabul ettiği Anayasa Mahkemesi yasasını veto etti ve hükümetin devrilmesi çağrısında bulundu.

Hişam el-Meşişi hükümetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arid, “Hükümet, parlamento koalisyonundan gelen güçlü siyasi desteğe sahip ve bu, tekrar eden düşürme çağrılarına rağmen hükümetin ayakta kalmasını sağladı. Said tehdit, sindirme, hayal kırıklığı ve kutuplaştırma söylemleri ile hükümetin çalışmalarını engellemeye ve devlet kurumlarının normal işleyişini bozmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Yusuf Şahid ise krizlerle boğuşan bir parlamento ve güçlü siyasi destekten yoksun çalışan hükümet ortamında çeşitli tarafları siyasi ateşkese bağlı kalmaya çağırdı. Bu çağrının hedefi ülkenin yaşadığı anayasal ve siyasi krizden çıkması için bir çözüm bulmak.

Bu bağlamda muhalefetteki Demokratik Akım Partisi lideri Ghazi Chaouachi şunları söyledi: “2014 anayasasının çok sayıda okuması, tüm tartışmalı noktaları yargılayan bir Anayasa Mahkemesinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan Cumhurbaşkanı sadece silahlı kuvvetlerin en yüksek komutanıdır, iç güvenlik ise Başbakan tarafından atanan İçişleri Bakanının yetkisindedir. Tunus anayasası yetkileri paylaştırıyor, hiç kimse silahlı kuvvetlerin tamamının liderliğini üstelenemez. Cumhurbaşkanı “çözümün bir parçası” olmalı.”

Aynı bağlamda, “Düşünce ve Siyaset Forumu’ndaki” bir grup aktivist (bağımsız bir düşünür), kamuoyuna sundukları ve üzerinde imzalarının da yer aldığı bir dilekçe ile mevcut siyasi anlaşmazlıkları reddettiklerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanını Tunus anayasasına saygı göstermeye, çoklu ihlalleri durdurmaya ve anayasa maddelerini tek taraflı olarak yorumlamaya çağıran aktivistler, siyasi sahnedeki tüm aktörleri, ülkenin güvenliği ve istikrarına getirdiği riskler göz önünde bulundurulduğunda, askeri ve güvenlik kurumlarını çatışmalardan ve çekişmelerden uzak tutmaya çağırdı.

Şarkul Avsat