Suudi Arabistan ve Ürdün’den Filistin meselesinde ortak duruş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dün Filistin’in talebi doğrultusunda, İsrail’in Filistinlilere yönelik artan saldırılarını görüşmek için daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı gerçekleştirdi. Suudi Arabistan toplantıda Kudüslülerin zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı olduğunu dile getirdi. İİT de Filistin halkının haklarını savunmak, İsrail işgalini sona erdirmek ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin egemenliğini somutlaştırmak için çalışmaya devam etme taahhüdünü yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin meselesini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra ikili ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yolları ele alındı. Arap dosyalarında iki ülke arasındaki pozisyonları koordine etmek konusu gündeme geldi.

Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dün video konferans ile gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda İsrail’in planlarını, işlenen ihlalleri ve Kudüslülerin zorla yerinden edilmesine tepki gösterdi. Suudi Arabistan da İsrail’in bu adımlarını uluslararası insan hakları hukuku ilkelerinin ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Suudi Arabistan Temsilcisi Dr. Salih es-Suheybani yaptığı konuşmada ülkesinin uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi uyarınca Filistin halkının 1967 sınırı uyarınca, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurmasına olanak sağlanmasına verdiği öneme dikkat çekti. Filistin davasında adil ve kapsamlı bir çözüme varmayı hedefleyen tüm çabaları desteklediğini vurguladı. Bakan ayrıca Suudi Arabistan’ın uluslararası toplumu İsrail’in ihlallerini durdurma ve Filistin halkını, inançlarını ve haklarını korumaya almaya yönelik adımlar atmaya çağırdığını bildirdi.

Bakan, Krallığın İsrail’in Filistinlileri evlerinden tahliye etme ve topraklarına egemenlik dayatma planlarını ve uygulamalarına kesin bir şekilde karşı olduğunu dile getirdi. Uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden ve barış sürecinin yeniden başlatılması fırsatını baltalayan her türlü tek taraflı uygulamayı kınadı.

Suudi Arabistan Temsilcisi, Krallığın başta BMGK olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası forumlarda, işgalci yetkililerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve bölge istikrarını bozmayı amaçlayan çabaları ile mücadelesinde Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini yineledi.

Dr. Suheybani toplantıda Krallığın Filistin halkına verdiği devamlı desteğinin, meşru haklarını geri kazanmaları, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmaları ve uzun süredir devam etmekte olan çatışmaların çözümünün önemine yönelik güçlü inancından, uluslararası çabaların birleştirilmesi ve yoğunlaştırılması gerekliliğinden kaynakladığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dün bakanlar düzeyinde gerçekleştirdiği toplantının oturum başkanlığını Nijer yaptı. Toplantının hedefinde işgal altındaki Kudüs’te Filistin halkının yaşamlarına, inançlarına ve mülklerine yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği suç ve saldırılarla yüzleşmek için Arap ve uluslararası hareketin ele alınması vardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yusuf el-Useymin, işgal altındaki Kudüs şehrinde bulunan Filistin halkının kararlılığını ve İsrail’in kutsal alanlara, özellikle Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına karşı mücadelesine övgüde bulundu. Kudüs Şehri’nin 1967’den bu yana işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Useymin, örgütün Filistin halkının haklarını savunmak, İsrail işgalini sona erdirmek ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin egemenliğini somutlaştırmak için çalışmaya devam edeceğini yineledi.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta), Mescid-i Aksa’nın kutsallığına ve barışçıl ibadet edenlere yönelik açık saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını ve tehlikeli gerilime kesin bir şekilde karşı olduğunu bildirdi. Rabıta Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Filistin halkının yanında olduklarını, tüm barış çabalarını desteklediklerini ve uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi uyarınca Filistin halkının 1967 sınır anlaşması uyarınca başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmasına olanak sağlayacak adil ve kapsamlı bir çözümün tarafında olduklarını dile getirdi.

Şarkul Avsat