Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (SPA)

Suudi Arabistan: İsrail’in saldırılarını durdurma çabalarını sürdüreceğiz

Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından onaylanan yönetmelik çerçevesinde işe alım şirketlerinin ev işçilerini sigortalaması şartı getirildi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, bölgenin durumuna ve siyasi meselelere ilişkin gelişmeleri gözden geçirdi. Toplantıda, Suudi Arabistan’ın İsrail’in saldırılarını durdurmak, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin meselesine, kardeş Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma özlemlerini gerçekleştirecek şekilde adil bir çözüm bulmak için diğer aktörlerle işgal hükümetine baskı yapmak amacıyla iletişim kurarak her düzeyde çabalarını sürdüreceğini bir kez daha vurgulandı.

Telekonferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlık yaptı. Bakanlar Kurulu açıklamasında, Suudi Arabistan’ın Sudan’ın güvenliğini, istikrarını ve halkının refahını korumaya ve uluslararası topluma geri dönmesine yönelik çabalara verdiği destek ifade edildi. Açıklamada ayrıca Riyad’ın Hartum’daki finansman açığının bir kısmının Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kapatılmasına katkıda bulunmak için düzenlenen Paris Konferansı’nın sonuçlarından duyulan memnuniyet belirtildi.

Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan’ın Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Afrika Ekonomilerinin Finansmanı Zirvesi çerçevesinde Afrika ülkelerinde kalkınmayı ve yatırımı teşvik etme konusundaki öncü rolünün yanı sıra kıtada güvenlik, istikrar ve çatışmalara çözüm temellerini atmaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabalara verdiği desteği sürdürmeyi, Sahel ve Sahra Altı ülkelerindeki radikal ve terörist gruplarla mücadele ve güvenlik yeteneklerinin iyileştirilmesine, kıta ülkelerinin borç döngüsünden kurtulmalarına, kendi gelirlerinden ve imkanlarından yararlanma gibi konularda yardımcı olmaya devam etmeyi istediği vurgulandı.

Öte yandan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çeşitli bölgelerdeki aşılama merkezlerinde uygulanan doz sayısı 13 milyona ulaşırken toplantıda salgınla ilgili yerel ve uluslararası gelişmeler ve Suudi Arabistan’daki vaka sayısını düşürmek için yapılan çalışmalara değinildi. İhtiyati ve önleyici tedbirlere bağlı kalınması ve bunların uygulanmaya devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Suudi Arabistan ve Irak arasında İslami meseleler alanında bir mutabakat zaptı taslağının onaylanması ve İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı’na Irak tarafı ile müzakere etme yetkisi verilmesi dahil olmak üzere bir dizi karar aldı. Aynı şekilde Turizm Bakanı, e-öğrenme yoluyla mesleki eğitime yönelik bir işbirliği anlaşması taslağına ilişkin olarak Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile müzakere etme yetkisi verildi. Toplantıda bir de Arap Ülkeleri Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (UASA) üyesi olan Arap ülkelerindeki sermaye piyasası düzenleyicileri arasında danışma, iş birliği ve bilgi alışverişinde bulunma gibi konulara ilişkin çok taraflı bir mutabakat zaptı onaylandı. Bu arada Etkinlik Merkezi’nin adı ‘Ulusal Etkinlikler Merkezi’ olarak değiştirildi. Bunun yanı sıra tüm şehir ve köylerde su tüketimi ve tarımsal alanlarda su kullanımıyla ilgili düzenleme yapmak amacıyla kural ve prosedürlerin 4’üncü fıkrasında değişikliğe gidildi. Ancak değişiklik ile ilgili metinde, “Buna, Deru’l-Arap (Arap Kalkanı) bölgesindeki açık alanlarda yetiştirilen ürünler dahil değildir. Çevre, Su Kaynakları ve Tarım Bakanlığı, ülkedeki su ve gıda güvenliğini dikkate alarak bu ürünleri istisna tutmak için gerekli kontrolleri ve mekanizmaları belirler” ifadeleri yer aldı. Ayrıca alanında uzman kişiler olan Dr. Faysal bin Sultan es-Sebii ve Dr. Ömer bin Daic bin Umeyr Ulusal Su Verimliliğini Artırma ve Su Kullanımını Yönetme Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine atandılar.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu, işe alım şirketlerinden ev işçilerini, müşteri adına kendileri aracılığıyla yaptıkları sözleşme çerçevesinde sigortalamalarını ve şirket veya ofis ile işveren arasında imzalanan sözleşmenin maliyetlerini sigortaya dahil etmelerini istedi. Bunun sözleşmenin başlangıcından itibaren ilk iki yıl için geçerli olduğu belirtilen kararda, devamında sigortanın, işçinin oturum izninin yenilenmesi halinde işveren için isteğe bağlı olması öngörüldü. Hizmet sürelerine bakılmaksızın, geçici işler veya sözleşmeler sisteminde çalışanlar da dahil olmak üzere, sivil emeklilik sistemine tabi olmayan tüm bakanlıklardaki ve devlet kurumlarındaki tüm işçilerin sosyal sigorta sistemine dahil edilmesine karar verildi. Aynı zamanda hizmet sürelerine bakılmaksızın, geçici işler veya sözleşmeler sisteminde çalışanlar da dahil olmak üzere, sivil emeklilik sistemine tabi olmayan bakanlıklardaki ve devlet kurumlarındaki tüm işçilerin sosyal sigorta sistemine dahil edilmesine karar verildi. Ticaret ve Yatırım Bakanlığı’nın bu yöndeki yönetmeliği onaylandı. Öte yandan Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi’nin bir bağış fonu kurması ve fon projesini onaylanması için Bakanlar Kuruluna sunması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra 14. ve 15. derecelere terfi ve atamalar onaylandı.

Bakanlar Kurulu, toplantı gündeminde yer alan bir dizi konuyu da ele alırken bunlar arasında Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu(SASO) ve Ulusal E-öğrenme Merkezi’nin yıllık raporları yer aldı. Bakanlar Kurulu bu konularda gerekli düzenlemeleri yaptı.