El- Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu ile Genel İstatistik Otoritesi anlaşmayı imzalıyor (Şarku’l Avsat)

El- Ula’daki sosyal ve ekonomik göstergelerin takip edilmesi için Genel İstatistik Otoritesi ile işbirliği anlaşması imzalandı

El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınma göstergelerinin izlenmesi amacıyla Genel İstatistik Otoritesi ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmada, bölge nüfusu, turistler, gelir ve harcama gibi kalkınma göstergelerinin yanı sıra kültür, sürdürülebilirlik, turizm ve eğitim gibi diğer göstergeler ile El- Ula Valiliği’ndeki nüfus ve kalkınma istatistikleri takip edilecek.

El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu Müdürü Amr ibn Salih el- Madani ve Genel İstatistik Otoritesi Başkanı Dr. Konrad Pesendorfer Riyad’daki Kraliyet Komisyonu merkezinde anlaşmayı imzaladı.

Amr ibn Salih el- Madani, “Anlaşmanın imzalanması, El-Ula’nın vizyonu ve Krallığımızın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçasıdır. El- Ula Valiliği, sakinleri ve ziyaretçileri için kaliteli bir yaşam üretmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

El- Madani, Genel İstatistik Otoritesi ile yapılan anlaşmada toplanacak verilerin ve yapılacak analizlerin El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu’nun çalışmalarını destekleyeceğini ve kurumun proje ve programlarına etki edeceğini açıkladı.

Genel İstatistik Otoritesi Başkanı Dr. Konrad Pesendorfer, bölgedeki her alanda sürdürülebilir kalkınma planları oluşturulurken doğru ve tam göstergelerin kullanmasının önemli olduğunu, göstergelerin hükümet görevlilerine alanın ayrıntısını sunacağını açıkladı. Dr. Pesendorfer, gerekli hedeflerin belirlenmesi için ve en yüksek derecede yeterlilik ve verim alınabilmesi için uygun prosedürlerin elde edilen veriler sayesinde bulunacağını belirtti.

El-Ula Valiliği Kraliyet Komisyonu, çalışmalar, programlar ve çeşitli sektörler ile yapılan işbirlikleri ile bölgedeki gelişmeyi, bölge sakinlerinin kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını, bölgeye gelen turistlerin daha iyi deneyimler yaşamasını amaçlıyor.