Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Riyad Girişimi kapsamında küresel yolsuzlukla mücadelede yeni bir aşama kaydedildi

Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Mazen el-Kahmus, küresel yolsuzlukla mücadele noktasında kanun uygulayıcılara bağlı bir ağ (GlobE) kurulmasını, tüm ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün (Perşembe), 2020 yılında G20 zirvesi başkanlığında Suudi Arabistan’ın girişimiyle kurulan küresel ağın açılışını yaptı.

Sekreter küresel ağın kurulması noktasında ağı finanse eden Riyad Girişimi için Suudi Arabistan’a teşekkür etti. Ayrıca tüm ülkeleri söz konusu ağdan daha fazla yararlanma ve yolsuzluğu ortadan kaldırma noktasında daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Guterres, BM Genel Kurulu’nun Riyad Girişimi’nin başlatılmasını da içeren yolsuzluğa karşı ilk özel oturumunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yolsuzluk sadece ahlaksız bir davranış değil, aynı zamanda ciddi bir suçtur. Genellikle organize ve sınır ötesidir. Bunu yapmak gerekli kaynakların tüketilmesi aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı engeller.”

Guterres, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, barışı teşvik etmek ve insan haklarını korumak için yolsuzlukla mücadelede mevcut durumu değiştirmenin gerekli olduğunu sözlerine ekledi. Bu alandaki siyasi taahhüdün yeniden teyit edilmesi, fonların geri alınması noktasında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, yolsuzluk yapan kimseleri kendileri ve paraları için güvenli limanlar elde etme fırsatlarından mahrum etme noktasında çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Guterres, BM Genel Kurulu’nun yolsuzluğa karşı -ilk kez düzenlenen- ilk özel oturumunda, Yolsuzlukla Mücadelede Kanun Uygulayıcı Otoriteler için kurulan Küresel Operasyonel Ağı’n (GlobE) bu yönde atılan somut bir adım olduğunu belirtti.

Ayrıca ağın, ilgili kanun uygulayıcıların yasal operasyonlarını, gayri resmi sınır ötesi işbirliği yoluyla genişletmelerini sağlayacağına işaret etti. Böylece, bu durumun güveni yeniden inşa ederek, yolsuzluk yapanların adalete teslim edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan ağın mevcut diğer çerçeveleri tamamlayacak şekilde yolsuzluk uygulamalarını izleme, araştırma ve kovuşturma noktasında pratik çözümler ve araçlar bulmak için tüm ülkelere yardımcı olacağına işaret etti.

Guterres BM’nin, özel oturum düzenlemesinden önceki dönemde üye devletlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları konu kapsamında ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ne (UNCAC) dayanarak, yolsuzlukla mücadelede teknik yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Kahmus, ülkesinin sınır ötesi yolsuzluk suçlarının üstesinden gelme noktasında ilgili kolluk kuvvetleri ile yakın ilişkiler kurması gerektiğini belirtti. Ayrıca ağın kurulmasında BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile birlikte tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından gösterilen çabaları takdir ettiğini söyledi.

Kahmus uluslararası toplumu GlobE ağının kurulmasına aktif olarak katılmaya, girişimin başarısı için gereken desteği sağlamaya ve tüm ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde ağın gelişimini takip etmeye çağırdı. Toplumların sürdürülebilir kalkınmanın keyfini çıkarabilmeleri için yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluk durumlarının en aza indirilmesi noktasında üye devletler arasındaki ortak iş birliğinin önemini vurguladı.

Riyad Girişimi kapsamında gelen GlobE, sınır ötesi yolsuzluk suçlarıyla mücadelede hızlı ve etkili bir araç geliştirmeyi, yine aynı kapsamda ilgili makamlar arasındaki işbirliği yollarını geliştirmeyi, yolsuzlukla mücadele ile ilgili küresel bir kanun uygulayıcı otorite ağı kurmayı, bu ağ arasında bilgi alışverişini sağlamak için güvenli bir küresel platform oluşturmayı, fonların geri alınmasını teşvik etmeyi ve bünyesinde çalışanlar için bir kapasite geliştirme programı başlatmayı hedefliyor.

Şarkul Avsat