El Mahra’da SDRPY tarafından desteklenen projelerden biri (Şarku’l Avsat)

SDRPY, Yemen’in el-Mahra vilayetinde gıda güvenliğini sağlamaya katkı sağlıyor

Suudi Arabistan’ın Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Programı (SDRPY) Yemenli küçük çiftçileri bazı bölgelerde bulunmayan yeni tarımsal çeşitlilikteki tohumlarla destekleyerek el Mahra pazarlarında dayanak oluşturdu. SDRPY, engebeli yollar ve temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle erişimi zor olan uzak bölgelerdeki çiftlikleri hedeflediğinden, projelerini bu alanlarda hayata geçiriyor.

SDRPY projeleri, Yemenli kapasiteler oluşturmak adına bir grup erkek ve kadın çiftçiyi projelerin tüm aşamalarına entegre etmeyi destekleyerek tarım sektörüne toplum katılımını artırmayı amaçlıyor.

Program organizatörlerine göre, SDRPY tarım sektöründe kadın ve erkek işçilerin yeteneklerini geliştiren kapsamlı bir eğitim programı ile tarım ürünlerinin pazarlanmasına ve yerel pazarlara ulaştırılmasına katkıda bulunup, zaman ve mekandan tasarruf sağlanarak Yemenliler için gelir kaynağını attırarak mahsul kaybı oranını azaltan ekipman sağlanıyor.

Suudi Arabistan’ın Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Programı’nın ilk projesi 2018-2019 yılında el Mesila’da buğday ekimini desteklemek amaçlı 100’den fazla çiftçi ile başlatıldı.

Bölge Luban Kasırgası’nın neden olduğu iklimsel felaketlere maruz kaldıktan sonra SDRPY, 2019-2020 hasat mevsimlerinde mahsullerin zarar gördüğü önceki deneyimlerden faydalanarak, Tarım ve Sulama Ofisi ve Wadi el Messila çiftçileri ile işbirliği içinde tarımsal planları geliştirip gerekli ekipmanları sağlayarak proje mekanizmalarını geliştirdi.

Kadın ve erkeklerden oluşan 80 çiftçinin 117 fidanı kapsayan mahsul yetiştirme projesinin desteklenmesinin ardından, Eylül 2019 ile Mart 2020 arasındaki döneme ait tarımsal deneme başarılı oldu. Bir önceki mevsimde zarar görmüş mahsuller için çiftçilere tazminat ödenirken, bölgenin buğday verimliliği yaklaşık 60 tona ulaştı. Uygulanan program sayesinde üretim miktarı beklenen oranın üzerine çıkarken, önümüzdeki mevsimlerde mahsüllerin ikiye katlanması adına yaklaşık 4 bin kilo depolama yapıldı.

2021 yılına gelince tarım mevsiminde mısır ve buğday ekimin teşvik etmek için 77 çiftçiye destek sağlanıyor. Yemen’de buğday üretimindeki açığın yüzde 92’ye ulaşması, tüm Yemen illerinde gıda güvenliğini artıran çeşitli mahsullerle ekiminin desteklenmesinin önemini ortaya koyuyor.

El Mahra valiliğindeki küçük çiftçileri desteklemeye yönelik SDRPY projeleri tahıl, tohum, gübre ve mahsul için paketleme torbaları gibi tarımsal girdilerin yanı sıra pulluk ve harman ekipmanı gibi hasat sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunan tüm mekanizmaları sağladı. Çiftçileri Valilik Tarım ve Sulama Dairesi ile işbirliği içerisinde çalıştı. SDPRY, ihtiyaçların belirlenmesi adına 100 saati aşan saha çalışmalarının ardından el Mahra’da yeterliliği sağlamak ve mevsimlik iş fırsatları yaratmak için yıllık buğday ile mısır hasadını desteklemeyi planlıyor.

Yemen’de hayati önem taşıyan çeşitli sektörlerde çalışan kadrolar, Suudi programının iş verimliliğini ve hızını artıran ileri teknolojilerin kullanımı konusunda düzenlediği eğitim ve rehabilitasyon çalıştaylarından yararlanıyor. Bu programlar Yemenlilerin hem hükümet hem de özel kurumlarda kalkınmayı ilerletmesine yardımcı oluyor. SDPRY tarafından Yemen’in çeşitli bölgelerinde başlatılan 200 proje hükümetin ekonomik toparlanmasına katkı sağlamayı da hedefliyor.

Şarku’l Avsat