Suudi Arabistan’da kişisel verilerin korunması kanunu Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı

Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Kurumu (SDAIA) Başkanı Abdullah Şeref el-Gamdi, dün Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan kişisel verilerin korunması kanununun kişi ve kuruluşların sorumluluklarının güçlendirilmesine, aralarında güven ve ortak çalışma ilkesinin oluşturulmasına ve özel hayata saygının pekiştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek bunun canlı ve güvenilir bir toplumun yanı sıra veri tabanlı dijital bir ekonomi yaratılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

SPA’nın haberine göre, Gamdi açıklamasında veri koruma kanunun yayınlanmasının, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına, bilgi toplumu ve dijital ekonomiye erişime katkıda bulunacağını belirterek, dijital dünyanın geliştirilmesinin Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’na ulaşmanın ana hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. SDAIA Başkanı ayrıca, bu gelişim ve dönüşümün ekonomik sürdürülebilirlik, küresel liderlik ve ulusal veri egemenliğini sağlamak adına özel sektörü güçlendirmeye ve ticari büyüme için uygun bir düzenleyici ortam yaratarak yabancı yatırımcıları çekmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Kanun, bilişim alanında güven oluşturarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hakların korunmasına katkı sağlamakta, kurumlar arası veri paylaşımını düzenlemekte ve teknolojinin kötüye kullanımını engellemekte.

Kanun, kişisel veri sahiplerinin, verilerini görme, toplanma ve işlenme amacını bilme, bunlara erişme veya bir kopyasını edinme, düzeltme, güncelleme ve yok edilmesini isteme hakkına sahip olmayı sağlıyor. İlgili kişi özel durumlarda kişisel verilerinin belirli bir süre için de olsa sınırlandırılması talep etme hakkının yanı sıra kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme veya sistem tarafından belirlenen hallerde onayından vazgeçme hakkına sahip.

Kişisel verilerin korunması kanunu ayrıca belirli kontrollere göre düzenlemeler yapar ve kişisel veri sahibinin rızası olmadan bu bilgilerin kullanılmasına izin vermez.

Öte yandan Ulusal Veri Yönetim Ofisi Başkanı Dr. Tarık Abdullah el-Şeddi, kişisel veri koruma kanununun, özel sektörün büyümesini destekleyen, veri sahiplerinin mahremiyetinin koruyan ve yabancı yatırımcıları çeken entegre bir düzenleyici ortamın oluşturulmasının ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Kanunun, bu verilerin toplanmasını, işlenmesini düzenleyen ve kötüye kullanımını sınırlayan prosedürler belirleyerek veri sahiplerinin gizliliğinin korunmasını sağladığını ifade eden Şeddi, Ulusal Veri Yönetim Ofisi tarafından temsil edilen SDAIA’nın bu çalışmayı sıkı bir biçimde denetleyeceğini bildirdi.

Şarku’l Avsat