Suudi Yeşil Girişimi Forumu'nda dünya çapından 300 delege bir araya geldi (SGI)

Suudi Arabistan… Yeşil Çağ

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başkent Riyad’da düzenlenen ‘Yeşil Ortadoğu Girişimi’ zirvesi aracılığıyla bölge ve dünya için birçok iklim girişimi sundu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, olağanüstü bir uluslararası varlığa tanık olan zirvenin açılışında Krallığın, dünya çapında 750 milyondan fazla insana gıda sağlamak için temiz yakıt çözümleri sağlamaya katkıda bulunan küresel bir girişimin yanı sıra gelişen enerji piyasalarındaki öncü rolünün bir uzantısı olarak, bölgedeki döngüsel karbon ekonomisi teknolojilerine yönelik çözümlere yatırım yapmak için bir fon kurulacağını duyurdu. Veliaht Prens, bu iki girişime yapılan toplam yatırımın yaklaşık 39 milyar riyal (10,4 milyar dolar) olduğunu ve bunun finansmanına Suudi Arabistan’ın yaklaşık yüzde 15 katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Muhammed bin Selman ayrıca iklim değişikliği için bölgesel bir merkezin kurulması ve karbon çıkarma, kullanım ve depolama için bölgesel bir kompleksin kurulması da dahil olmak üzere çevreyi korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yönelik başka Suudi girişimlerinin de söz konusu olduğunu açıkladı. ‘Yeşil Ortadoğu Girişimi’, dünyadaki iklim değişikliklerinin yansımalarının tehlikesine dair uluslararası bir uyarıda bulunduğu bir dönemde hayatın kalbine dokunduğu için hiç şüphesiz ki en önemli ekonomik, siyasi ve iklim girişimlerinden biridir.

Öte yandan girişimin göz ardı edilemeyecek önemli çağrışımları var. Altını çizmek gerekiyor ki bunlardan en önemlisi, Suudi Arabistan’ın bu iklim değişiklikleri arasında tarihi bir girişime öncülük etmesi, yani Suudi Arabistan’ın liderlik rolünü oynaması, bölgeye ve dünyaya karşı sorumluluklarını üstlenmesidir.

Bu, sadece harici bir inisiyatifle yapılamayacak bir şeydi. Ancak Suudi Arabistan’ın yaptığı ve yapmakta olduğu şey, çevrenin korunması da dahil olmak üzere her düzeyde söylenen ve yayınlananların ötesine geçen Suudi iç reform girişimlerinin bir uzantısıdır.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman zirvede yaptığı konuşmada, “Bugün bölge için yeni bir yeşil çağ başlatıyoruz. Buna öncülük edecek ve meyvelerini birlikte hasat edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu kesinlikle doğrudur. Çünkü ‘2030 Vizyonu’na Suudi Arabistan öncülük ediyor ve meyvelerini topluyor.

Bugün bir girişimler krallığı aşamasındayız ve bu bir gerçek. İnisiyatif almayanların geride kaldığını ve ağır bedeller ödediğini öğrendiğimiz bir bölgedeyiz.

Kim olursa olsun hiçbir ülkenin, gerçekliği belirsiz ve zorken bir inisiyatif sunması mümkün değildir. Bu nedenle, Suudi Arabistan’ın bugün sunduğu girişimlerin değeri, 2015’ten bu yana hızlanan ve temelde farklı bir şekilde başlayan Suudi iç girişimlerinin bir ürünü ve tamamlayıcısı olarak gelmesidir.

Evet, Suudi Arabistan kuruluşundan bu yana bir hayırsever inisiyatifler ülkesidir. Ancak Suudi Arabistan 2030 Vizyonu, iç inisiyatiflere ve radikal, sürekli ve hızlanan bir iç reforma ve ona bölge ve dünya için inisiyatifler sunmada liderlik etme hakkını veren niteliksel sıçramalara dayanmaktadır.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dediği gibi:

“Bugün bölge için yeni bir yeşil çağ başlatıyoruz, ona öncülük edeceğiz ve meyvelerini birlikte toplayacağız.” İnsana önem veren bir çağ, reform ve insani değerlerin korunması ve daha iyi bir yarının bizim, çocuklarımız ve ülkemiz için hayal ve umut yayma çağı.

Sözün özü; dünya, yaşam ve kalkınma fırsatlarını desteklemek için Riyad’daydı ve Suudi liderliğinde yeşil bir çağda olduğumuzu söylüyoruz.

*Tarık Alhomayed – Suudi yazar ve Şarku’l Avsat eski genel yayın yönetmeni