Ezher ve Kıpti Ortodoks Kilisesi, Mısır Aile Evi’nin 10. kuruluş yıldönümünü kutlayacak

Mısır’daki El-Ezher Kurumu ve Kıpti Ortodoks Kilisesi, önümüzdeki Pazartesi günü Mısır Aile Evi’nin 10. kuruluş yıldönümü için bir kutlama düzenlemeye hazırlanıyor.

Ezher tarafından yapılan açıklamaya göre, kutlama önümüzdeki Pazartesi günü Nasr şehrindeki Ezher Konferans Merkezi’nde, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İskenderiye Kıpti Ortodoks Patrikhanesi Papası II. Tawadros ve St.Mark Makamı Patriği’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ezher Kurumu’ndan bir kaynak ise, “El-Ezher ve Kıpti Ortodoks Kilisesi, Mısır Aile Evi’nin bir arada yaşama ve nefreti reddetmedeki rolünü tamamlamak için çalışmaya her zaman vurgu yapıyor” dedi.

Ezher Şeyhi’nin girişimiyle Ekim 2011’de kurulan Mısır Aile Evi, yurt içi ve dışında yurttaşlık, hoşgörü ve bir arada yaşama gibi en yüksek ortak değerleri pekiştirmek için çalışarak, ülkenin ulusal dokusunu korumayı ve Mısır halkı arasında bölünme yaratma girişimlerine karşı koymayı amaçlıyor.

Ahmed et-Tayyib, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Mısır Aile Evi, ahlaki ve fikri bir eğitim yönteminin ortaya çıktığı yeni bir söylemle, çeşitli dinler, kültürler ve uygarlıklar arasındaki en yüksek değerler ve ortak paydaların uygulanmasına dayanıyor. Mısır Aile Evi, barış kültürüne zihinsel katılımı teşvik eder, nefret ve şiddeti reddeder, aynı ülke vatandaşları arasında işbirliği ve bir arada yaşama temellerinin atılmasını destekler” dedi.

Ezher Şeyhi, Mısır Aile Evi’nin ayrıca Müslümanlar ve Hristiyanların en yüksek değerlerini teşvik etmeye, ortak noktalara odaklanmaya, farklılıklara saygı duymaya, vatandaşlık ve gelenek değerlerinin yeniden canlandırılması ve Mısır’ın kültürel özelliklerini güçlendirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Şarkul Avsat