COP26 İklim Zirvesi nihai bildiri taslağı, emisyon kesintilerini hızlandırılmaya çağırıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26), nihai bildirisinin ilk taslağı, dünyanın küresel ısınmayı 1,5 ve 2 derecenin altında tutma hedeflerine ulaşmak için 2022 sonuna kadar 2030 iklim planlarını yeniden gözden geçirmeye ve güçlendirmeye çağırıyor.

Glasgow’da 200 ülkenin delegeleri arasında Paris Anlaşması’nın ısınmanın sınırlandırılmasına ilişkin hedeflerini uygulama yolları üzerine on gün süren tartışmaların ardından hazırlanan metinde, tüm tarafların gelecek yılın sonuna kadar karbonların kesilmesi için yeni ve gelişmiş planlar hazırlamaları gerektiği belirtiliyor.

Taslak metinde, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için bu kritik on yılda tüm tarafların anlamlı ve etkili önlemler almasının gerektiği ifade ediliyor.

Söz konusu metinde ayrıca, sel, kuraklık ve fırtınalar yoluyla birçok ülkede görülen küresel ısınmanın kötü etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarında hızlı ve sürdürülebilir azalma gerektiği de vurgulanıyor.

Şarkul Avsat