Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu: Reformlar işçileri korudu ve çalışma şartlarını iyileştirdi

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr. Avad el-Avvad, ülkesinin insan ticaretiyle mücadele konusunda kaydettiği büyük ilerlemenin arkasında yatan sebebin hayata geçirilen reformların olduğunu ve insan ticaretiyle mücadelede entegre bir sistem oluşturmak için bu kapsamda atılan adımlar olduğunu söyledi.

Al-Avvad, Şarku’l-Avsat ile yaptığı röportajda, bu reform ve adımların çalışma ortamını ve istihdamın korunmasını iyileştiren yasal ve kurumsal yapının geliştirilmesine yansıdığını belirterek şunları ekledi: “Suudi Arabistan, Sınır aşan organize suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Sözleşmeye ek olarak, Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol ve Birleşmiş Milletler İnsan Ticaretini Azaltma ve Cezalandırma Protokolü, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretini Önleme sözleşmeleri gibi Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine katılması münasebetiyle insan ticareti suçlarıyla ilgili sözleşmelere ve protokollere özen göstermektedir. Suudi Arabistan ayrıca, insan ticaretiyle mücadelede Arap stratejisinin, insan ticareti suçuyla mücadele için rehber yasasının ve Körfez kılavuz yasasının yayınlanmasına katılımı da dahil olmak üzere, bu yöndeki bölgesel ve uluslararası çabalara aktif olarak katılmaktadır.

El-Awad, insan ticareti suçunu ‘sınırları aşan organize suçlar’ olarak nitelendirdi ve bununla mücadele için uluslararası çabaları mutlak bir zorunluluk olduğunu söyledi. Bilimsel konferanslar ve forumlar aracılığıyla tecrübe alışverişinin ulusal çabaların güçlendirilmesine katkıda bulunduğuna ve bilgi alışverişini artırdığına, diğer ülkelerden uzmanlar tarafından sunulan bilimsel çalışmaların fayda sağlamanın yanı sıra bilgi alışverişini, deneyimlerin kazanılmasını ve en iyi uluslararası mesleki uygulamalara ilişkin bilgileri geliştirdiği için kontrol ile ilgili kurumların verimliliğini artırdığına dikkat çekti. Forumlar ve konferanslar neticesinde ve tavsiye kararlarını oluşturan uzman kuruluşlar, Suudi Arabistan’ın bu tür etkinlikler düzenlemesi ve katılması konusundaki hevesine de vurgu yaptı.

Suudi Arabistan, Ortadoğu’da insan ticaretine karşı mücadelede bu ortaklıklar ve forumlar neticesinde olgunlaşmış bir mekanizmaya ulaşmak için ülkeler ve kurumlarla işbirliğini güçlendirmeye de hevesli olduğunu söyledi.

Ortadoğu’da insan ticareti suçlarıyla mücadelenin zorluklarının tartışıldığı üçüncü hükümet forumu 2021, Salı günü Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı faaliyetlerle sona erdi. Ulusal ve Uluslararası Koordinasyon başlıklı bir dizi tartışma ve oturumun gerçekleştiği forumda “Kovid-19 Pandemisi Işığında İnsan Ticaretiyle Mücadele” başlığı altında ilgili komite başkanlarının ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerinin ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Forumda, Ortadoğu’da insan ticareti suçlarıyla mücadele alanında, özellikle Kovid-19 salgını şartlarında ulusal komitelerin bu suçları ele almak için ortak eylem planları geliştirebilmesi ile ilgili zorluklar ve ortaya çıkan gelişmeler tartışıldı. Oturumlara katılan ülkeler, insan ticaretiyle mücadelede işbirliği için ulusal girişimleri ve bu tür ortaklıkların önemini vurguladıkları çalışmalarını sundular.

Kapanış oturumunda, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr. Avad bin Salih Al-Avvad, tavsiye kararlarını açıkladı. Bunlar arasında, Forum’un birinci ve ikinci oturumlarında yayınlanan tavsiyelerin uygulanması ve takip edilmesi, Bölgesel Eğitim Merkezi’nin insan ticaretiyle mücadele alanında bir uzmanlık merkezi olarak kabul edilmesi ve teşvik edilmesi konusunda çalışmaya devam etmek vardı. Ülkeler Kovid-19 algını ile ilgili mevcut sağlık koşulları ışığında çalışma ortamındaki istismar tehdidiyle yüzleşme çabalarını sürdürmeye ve yoğunlaştırmaya teşvik edildiler.

İstisnai ve olağanüstü hallerde insan ticaretiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası koordinasyon alanında faaliyet gösteren ülke ve tarafların deneyimlerinden yararlanılması, bölgede insan ticareti suçlarıyla mücadele alanında çalışanlara yönelik ortak çalıştayların yapılması ve bu konuda çalışmalar yapılması tavsiyeler arasında yer aldı. Çalışma ortamındaki modern sömürü türlerine ışık tutmak için Uluslararası İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü ile aynı zamana denk gelecek şekilde her yıl 24-30 Temmuz tarihleri arası İnsan Ticaretiyle Mücadele Farkındalık Haftasını olarak ilan edilecek. Ayrıca, Katar Devleti’nin 2022 yılında dördüncü Hükümet Forumu’na ev sahipliği yapma davetinin kabul edilmesi de memnuniyetle karşılandı.

Şarku’l Avsat