Arap Hat Sanatı Suudi Arabistan öncülüğünde UNESCO listesine girdi

Suudi Arabistan, ALECSO gözetiminde 15 Arap ülkesiyle işbirliği içinde, ‘Arap Kaligrafisi: Bilgi, Beceri ve Uygulamalar’ bileşeninin BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun, Kültürel Mirası Listesi’ne girmesi için ortak çabalara öncülük etti.

Suudi Arabistan Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan, Arap hat sanatının UNESCO listesine kaydedilmesinin Kültür Bakanlığı’nın 2020 ve 2021 yılları boyunca devam eden etkinlik ve aktiviteleri içeren “Arap Hat Sanatı Yılı” projesi gibi, çeşitli çalışmaların bu sanata hizmet etme eğilimi ile uyumlu olduğunu belirtti. Bu etkinlik, Suudi Arabistan’ın Arap hat sanatı uluslararası referans olarak konumunu güçlendiren büyük toplumsal etkileşime tanık oldu.

Prens Bedr bin Abdullah bin Ferhan, otantik Arap kültürünün, özellikle Arap hat sanatının Krallık’ta sahip olduğu sınırsız desteğin göstergesi olan bu önemli uluslararası tescil için Suudi liderliğine teşekkür etti.

Arap kaligrafisinin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine dahil edilmesi, somut olmayan kültürel mirasın, özellikle yerel topluluklarda kaligrafinin tanıtımına etkin bir şekilde katkıda bulunuyor. Somut olmayan kültürel mirasa sekiz unsurun kaydedilmesinin ardından, Krallık tarafından bu listeye kaydedilen dokuzuncu unsur Arap hat sanatı. Bu sekiz unsur ise: Meclis, Arap kahvesi, Suudi Arda, flüt, şahin, el-Kat el-Asiri (kadınların yaptığı Arap süsleme sanatı), hurma, ve Sadu dokuması.

Arap kaligrafisi, Arap kimliğinin bir sembolü. Ayrıca, tarih boyunca kültür ve dini metinlerin aktarımına katkıda bulunmuş. Ayrıca, Profesyonel hattatlar, çıraklık yoluyla edindikleri bilgi, beceri ve kurallara göre Arap hattıyla yazarak, sanatçılar ve tasarımcılar (levhalar ve duvar sanatları vb.) sanat eserlerini muhtelif sanatlarla süslemektedirler.

Arap hattının UNESCO listesine kaydedilmesi, Kültür Bakanlığı, Miras Kurumu ve Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komitesi’nin stratejik talimatlarının bir parçası.

Uzun bir yolculuğun, normal ve geleneksel şekilde ortaya çıkmasının ardından Arap hat sanatı medeniyetin gelişmesiyle etkileşime girmiş, zaman içinde gelişmiş ve parlak bir dönem yaşamış. Hat sanatı, İslamiyet’ten sonra yaratıcılığın zirvesine ulaşana kadar hızlı atılımlar yapmış, çiziminde, detaylı şekilde canlandırılmasında çeşitlendirilmesinde ayrıcalık kazanarak, hattatlar eliyle de iyileştirilmiş, güzelleştirilmiş, zarif dokunuşlar ile gelişim göstermiş.

Kültür Bakanlığı’nın bu kültürü yaygınlaştırarak, halk arasındaki varlığını güçlendirecek etkinlikler düzenlemesi ve Arap Hat Sanatına özel bir yıl belirlemesiyle, 2020 yılı Arap Hattı açısından altın bir yıla dönüştü.

Sanatçılar ve tasarımcılar resim, heykel gibi eserlerinde Arap hattını kullanırlar

Suudi Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan Arap Hat Sanatı Yılı, Arap hat sanatının başlı başına bir sanat olarak öne çıkarılmasına, Arap kültürünün zenginliğinin yansıtılmasına ve Arap kültüründe yeni ufuklar açılmasına katkıda bulunan bir dizi girişim ve etkinliğe sahne oldu.

Bu girişimlerin en önde gelenleri arasında, Arap medeniyetinin başlangıcından günümüze Arap hat sanatının tarihi, yazılması ve hikayesi üzerine kapsamlı bilgi yolculuğu ile dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük çağdaş hattatlara ait eserlerin üç ay boyunca Suudi Ulusal Müzesi’nde sergilendiği özel bir serginin düzenlenmesi yer alıyor.

Suudi Arabistan’ın belli başlı şehirleri de bakanlığın bazı sanatçılarla iş birliği içinde kurulan Arap hat sanatı duvar resimleriyle süslendi. Arap hat türleri ile grafiti sanatını birleştirdiler.

Arap hat sanatının, uzaktan öğretimine yönelik ilk entegre elektronik platform olan ‘El-Hattat’ platformunun uzman ve deneyimli kişiler eliyle hizmete sunulmasının yanı sıra Kültür Bakanlığı’nın Spor Bakanlığı ile iş birliği yaparak kulüp formalarındaki futbolcu isimlerinin İngilizce’den Arapça’ya dönüştürülmesi de sağlandı.