Körfez İşbirliği Konseyi’nden ortak eylem mesajı

Riyad’da düzenlenen ve önceki gün sona eren Körfez İşbirliği Zirvesi’ne (KİK) katılan ülkelerin liderleri ve delegasyon başkanları, bölgenin güvenliğini ve refahını korumak için ortak Körfez eylemi sürecinin güçlendirilmesine yönelik alınan yapıcı kararları değerlendirdi.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Suudi liderliğine iki mektup göndererek, 42. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Yüksek Konseyi’nin düzenlenmesinde sergilenen başarılı yönetime övgüde bulundu. Bahreyn Kralı, Körfez İşbirliği Konseyi’ni çeşitli düzeylerde desteklemeye devam etme konusundaki arzusunu somutlaştırdı. Bu zirvede ulaşılan sonuçların ve alınan kararların, bölgenin güvenliğini, istikrarını ve refahını koruyacak şekilde ortak Körfez eylemi sürecinin güçlendirilmesinde, KİK devletlerinin ve halklarının yararına ortak işbirliğine ulaşılmasını sağlayacağını vurguladı. Ayrıca iki kardeş ve dost ülkeyi birleştiren güçlü tarihi, kardeşlik ilişkilerinin seçkin düzeyini, her alandaki özelliğini ve köklü yapısını da övdü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-i Sani ise, İki Kutsal Caminin Sorumlusu Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a mektup göndererek, zirvenin başarılı sürecini destekleme, güçlendirme ve ülkelerindeki halkların özlemlerini gerçekleştirmeye katkıda bulunacak bu zirvenin önemli sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Umman Sultanlığı’nda Bakanlar Kurulundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd Al Said, gördüğü sıcak karşılama ve misafirperverlik için İki Kutsal Caminin Sorumlusu ve Suudi Veliaht Prense ve beraberindeki heyete teşekkür ve takdirlerini iletti.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’da, İki Kutsal Cami’nin Koruyucusu ve Veliaht Prens’e gönderdiği iki mektupta, bu oturumun ulaştığı yapıcı kararların, ortak Körfez eylemi sürecini geliştireceğini, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ve vatandaşlarının çıkarına sonuçları olacağını ve arzu edilen amaç ve özlemlere ulaşacağını belirtti.

Bahreyn Şura Konseyi Başkanı Ali bin Salih es-Salih, başkent Riyad’da düzenlenen Körfez Zirvesi’nin olumlu ve değerli sonuçlarının, işbirliğinin ve entegrasyonun sürdürülebilirliğini teyit ettiğini, ortak Körfez eylem sürecindeki başarıları artırdığını doğruladı. Zirvenin düzenlenmesinin Körfez ülkeleri arasındaki uyumu pekiştirdiğini, ikili koordinasyon için gerekli araçları geliştirdiğini, bir sonraki aşama için öncelikleri belirlediğini ve zorluklarla yüzleşmek için Körfez ülkelerinin çabalarını birleştirdiğini belirtti.

Körfez Zirvesi’nin kapanış konuşmasında, Körfez kadınlarının ekonomik kalkınma programlarındaki rolünü vurgulama, yardım, insani ve gönüllü çalışma, dijital dönüşümü ve teknolojiyi teşvik etme, siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanındaki ittifakları güçlendirme noktasındaki desteğini kaydetti. Çevre ve iklim sorunlarının ele alınması ve kirlilikle mücadeleye ek olarak ekonomik ve dijital dönüşümün büyümesinde gençlerin, özel sektörün ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışmalarının desteklendiğini de belirtti. Körfez ülkeleri ve halkları arasındaki ikili faaliyetlerin pekiştirilmesine verdiği destek ve yardım için Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife’den gelen katkıya, 41. Körfez Zirvesi (El-Ula bildirisi) ve Körfez çerçevesinde ekonomik ve kalkınma birliğinin sağlanmasına ilave olarak ortak alanlardaki gelişmelerin ve ilerlemenin daha fazla desteklenmesine de vurgu yaptı. Ayrıca, Körfez savunma ve güvenlik sistemi çerçevesinde ekonomik ve kalkınma birliğini sağlamak için İki Kutsal Caminin Koruyucusu tarafından ortaya konulan vizyonunun belirli bir takvime göre uygulanmasına ve önündeki tüm engellerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil el-Asumi, son Körfez zirvesinin sonuçlarına övgüde bulunarak, Suudi Arabistan’ın İki Kutsal Caminin Koruyucusu ve Veliaht Prensi liderliğindeki samimi çabalarını övdü.

Asumi yaptığı açıklamada, Krallığın ev sahipliği yaptığı Körfez zirvesinin, bölgenin yaşadığı ortak kaygının önemli konularına yönelik daha fazla dayanışmanın gerekliliğini, uyumu ve vizyonu vurguladı. Bölgenin tanık olduğu zorluklarla yüzleşmek için işbirliği bağlarını ve uyumlu ortak çabaları güçlendirmek için Arap ülkelerinin içişlerine bölgesel müdahalenin reddedilmesi başta olmak üzere, dış zorlukların ve tehditlerin ele alınmasında Körfez ve Arap çabalarını birleştirmenin ve bu zirvenin sonuçlarının Körfez bölgesi halklarının özlemlerini gerçekleştirmenin çıkarına olduğuna dikkat çekti.

Arap Parlamentosu Başkanı, zirvenin Suudi liderliğinin daha yüksek çıkarlar elde etme ve Arap Körfezi devletlerinin güvenliğini sağlamadaki önemli rolünü ve öncü girişimlerini somutlaştırdığını, Arap ulusunun sorunlarına hizmet etmedeki öncü ve seçkin rolünü yansıttığını kaydetti.

Şarkul Avsat