Küresel borç 2020’de rekor seviyeye ulaşarak 226 trilyon dolar oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılındaki küresel borç seviyesinin, Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 226 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. 226 trilyon dolar, küresel gayri safi yurt içi hasılatın yüzde 256’sına denk geliyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen yüzde 28’lik artış en yüksek oran olarak kabul edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali İşler Dairesi Başkanı Vitor Gaspar, Mali İşler Dairesi Bölüm Şefi Paulo Medas ve Ekonomist Roberto Perrelli, Şarku’l Avsat’ın bir blogdan aktardığı makalelerinde devletlerin borçlarının bu artışın yarısından fazlasına neden olduğu, küresel GSYİH’nin yüzde 99 gibi bir rekor bir seviyeye ulaştığını belirtirken finansal olmayan şirketlerin ve insanların özel borçlarının eskisinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada hükümetlerin borcunun, 226 trilyon doların yüzde 40’ını oluşturduğu, 1960’lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtildi.

2008 yılında yaşanan küresel mali kriz ve Kovid-19 pandemisi, kamu sektöründeki borç seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Yazarlar, 2020 yılında borç seviyesindeki artışın insanların hayatlarını ve işlerini koruma isteğinden ve iflas etmeyi önlemek istemelerinden kaynaklandığını açıkladı. Yazıda, “Hükümetler harekete geçmemiş olsaydı bu borcun sosyal ve ekonomik sonuçları yıkıcı olurdu” denildi.

Yapılan açıklamada özellikle yüksek enflasyon ile faiz oranlarının artması beklendiği ve gelecekte koşulların daha az elverişli olacağından borç seviyesinin oldukça hassas bir durumda olduğu belirtildi.

Yazarlar, yüksek seviyedeki borç düzeyinin, çoğu durumda hükümetlerin ülkelerini desteklemesini ve özel sektörün orta vadede yatırım yapmasını sınırlandırdığını belirtti.

Şarkul Avsat