ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci

Yeni koronavirüslere karşı küresel aşı geliştirilmesi çağrısı

Küresel aşı çalışması ABD’li üst düzey 3 bilim insanı tarafından başlatıldı

Bilimsel kanıtların giderek daha büyük bir oranı, çevresel gerçeklikle birlikte, güçlü bir şekilde, yeni koronavirüslerin yarasaları ve diğer hayvanları enfekte etmeye devam edeceğini ve insanlar için yeni bir salgın tehdit oluşturabileceğini gösteriyor. Bu durum, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. David Morens, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü laboratuvarının kıdemli araştırmacısı Dr. Jeffery Taubenberger, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray Kovid-19’la Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci olmak üzere 3 üst düzey ABD’li bilim insanını, söz konusu sıkıntı ile mücadeleyi ele alan ve konu hakkındaki fikirlerini dile getirdikleri bir makale yazmaya yönlendirdi. Söz konusu makale 16 Aralık tarihinde The New England Journal of Medicine dergisi tarafından yayınlandı.

Doktorlar, virüsün gelecekteki yayılımı ile mücadele için, küresel tıp ve bilimsel araştırma topluluğunun, şu anda 3 hedef için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini düşünüyor. Söz konusu 3 hedef, çeşitli hayvan türlerinde koronavirüslerin genetik çeşitlilik kapsamının sınıflandırılması, laboratuvar hayvanları ve insanlara yönelik örneklerde koronavirüs hastalığının nedeninin daha iyi anlaşılması ve bu bilgilerin büyük oranda uzun ömürlü ve koruyucu koronavirüs aşılarının geliştirilmesinde kullanılması olarak sıralandı.

Bilimsel makalenin 3 yazarı, mevcut olan ve gelecekte ortaya çıkabilecek koronavirüslerin tüm dünyalarının anlaşılması için, yarasalar, vahşi hayvanlar ve çiftliklerden geniş çapta örnek almak için uluslararası bir iş birliği çabası çağrısında bulunurken “Bu tür çalışmalar, insanlarda salgınına neden olmaya hazır olan koronavirüsler hakkında erken bir uyarının görülmesini sağlayabilir” ifadelerini kullanıyorlar.

Uzmanlar makalede “Gönüllü kişilerin virüse maruz bırakıldığı, kontrollü insan enfeksiyonu denemeleri (Human challenge trials), koronavirüs hastalık süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir ve aşı tasarımına rehberlik edebilir” ifadelerini kaleme aldı.

Üç doktor, güvenli ve etkili Kovid-19 aşıların bulunsa da, kalıcı bağışıklığın sağlanıp sağlanamayacağının veya bunun nasıl sağlanabileceğinin hala bilinmediğini belirttiler. Uzmanlar “Koronavirüsün periyodik salgınlar ile süresiz olarak yayılmaya devam edebilir. Daha bulaşıcı ve ölümcül olup olmadıkları bilinmeyen hayvan koronavirüsleri her an karşımıza çıkabilir dolayısı ile koronavirüs karşıtı aşılama alanındaki çalışmalarımızı büyük oranda hızlandırmalıyız” açıklamasında bulundular.

Makalenin yazarları, koronavirüslere karşı ideal bir küresel aşının özellikleri ile ilgili olarak, bir bütün olarak her yaştan ve toplumdan bireyler için koronavirüslerin çoğuna veya tamamına karşı kalıcı koruma sağlayacağını açıkladı. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için, virüse karşı koruyucu bağışıklığın yapısı ile ilgili temel sorular ele alınması gerektiğini belirttiler. Bu temel sorular arasında, aşının hızlı tepkilerin (örneğin antikorlar) oluşmasını sağlaması için en iyi yaklaşımın ne olacağı ve yeni ortaya çıkan koronavirüslere karşı savunma oluşturacak kalıcı bağışıklık (hafıza) tepkilerinin nasıl sağlanacağı da yer alıyor.

Uzmanlar, yeni koronavirüslerin yanı sıra hala devam etmekte olan yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisi sebebiyle, koronavirüs karşıtı güvenli ve koruyucu aşılarının geniş çapta hızlı bir şekilde geliştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladılar ve makale sonunda, “Bu sorun, kendimizi tamamen çözüm bulmaya adamamızı gerektiriyor” ifadelerine yer verdiler.

Şarku’l Avsat