Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed ve Başbakan Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah (KUNA)

Kuveyt’te yeni hükümet onaylandı

Kuveyt’te Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulmasını öngören kararnameye çıkarıldı.

Kararnameye göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak Hamad Cabir el-Ali es-Sabah, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed Mansur el-Ahmad el-Sabah, Başbakan Yardımcısı, Petrol Bakanı ve Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı olarak ise Dr. Muhammed Abdullatif el-Faris atandı.

Söz konusu kararnameye göre yeni hükümetin diğer üyeleri şunlar;

-Evkaf ve İslami İşler Bakanı İsa Ahmed Muhamed Hasan el-Kandari

-Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Ahmed Naser el-Muhammed es-Sabah

-Belediye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve İletişim ve Bilgi Teknolojisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Rana Abdullah Abdurrahman el-Faris

-Eğitim Bakanı Dr. Ali Fahad el-Mudhaf

-Adalet Bakanı Cemal Hadil Salim el-Calavi

-Enformasyon ve Kültür Bakanı Dr. Hamad Ahmed Ruheddin

-Sağlık Bakanı Dr. Halid Mahvus Süleyman es-Said

-Maliye Bakanı ve Ekonomik İşler ve Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Abdulvahap Muhammed er-Reşid

-Bayındırlık Bakanı ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Hüseyin Ali el-Musa

-Ticaret ve Sanayi Bakanı Fahd Mutlak Nasır eş-Şerian

Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed, Başbakan Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah’ı bugün kabul ederek, yeni kabine listesini teslim aldı.