İsrail’de Arap medyasını izlemekten sorumlu istihbarat birimi dağıtılıyor

2016 yılında internetin gelişmesiyle Ordu Komutanlığı bu birimi kapatmayı düşündü. Ancak sosyal medya platformlarının rolünün genişlemesiyle birim tekrar aktif hale geldi.

İsrail ordusu, dünya çapında Arapça yayın yapan medya kuruluşlarını izleme konusunda uzmanlaşmış askeri istihbarat birimi Hatzav’ı dağıtma kararı aldı. Askeri bir sözcü, bu kararın Arap medyasını izlemekten vazgeçmek anlamına gelmediğini söyleyerek, bu birimin görevlerinin İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Birimi bünyesindeki Birim 8200’ün çatısı altında faaliyet gösteren diğer birimlere dağıtılacağını duyurdu.

Yeni görev dağılımına göre Siber İzleme Birimi, sosyal medya kuruluşlarındaki (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok vb.) Arap hesaplarını izlemekten, Ordu Sözcüsü Birimi, Arap dünyasındaki ve dünyanın geri kalanındaki geleneksel medya kuruluşlarını izlemekten ve Soruşturma Birimi ise, Arap esirlerden ve tutuklulardan bilgi toplamaktan sorumlu. Bu dağılım, Arap Siyasi Durumları Takip Birimi, İstihbarat Bölümü’ne bağlı Araştırmalar Birimi, Arap Ekonomisi ve Terör Finansmanı Birimi, Ekonomik Faaliyet Birimi şeklinde devam ediyor.

Hatzav birimi, tutuklu ve esirlerden istihbarat değeri olan bilgileri toplamak ve basından gelen kodları deşifre etmek amacıyla 1949 yılında kurulmuştu. Görevlerinden biri Batı ülkelerinden Arap dünyasının gazetelerini almaktı. Daha sonra 1967’de bu gazeteleri Ürdün’den satın almaya başladı. Birimin Arap dünyasındaki gazeteleri, radyo ve televizyonu izlemek, siyasi gelişmeleri takip etmek ve Arap dünyasındaki önemli isimler hakkında bilgi toplamak gibi görevleri vardı. Sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla çalışma kapsamını ciddi şekilde genişleten birim, istihbarat ile ilgili öngörüsünü destekleyebilecek bilgiler toplamak için internet üzerinden yapılan forumları izliyordu. Ordu içerisinde bağımsız bir birlik haline geldikten sonra 1992 yılında Birim 8200’e katıldı.

2016 yılında internetin gelişmesiyle Ordu Komutanlığı bu birimi kapatmayı düşündü. Ancak sosyal medya platformlarının rolünün genişlemesiyle birim tekrar aktif hale geldi. Bugün, görevleri farklı birimler arasında bölünmüş olan bu birimin dağıtılmasına karar verildi.

Şarku’l Avsat