Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fuad ve Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Mahmud Şaravi atıkları enerjiye dönüştürmek için arazi tahsis etme konumunu gözden geçiriyor (Mısır Bakanlar Kurulu)

Mısır, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor

Projeler için arazi tamamlanmasının ardından katı atıklar enerjiye dönüştürülecek

Mısır Çevre Bakanlığı, ülke genelinde katı atıkların enerjiye dönüştürülmesi projesi kapsamında devletin gerekli arazilerin tahsisini tamamladığını açıkladı. Ayrıca Bakanlık, yönetimin, ilgili projelerin başlatılması için gerekli olan finansmanın temini amacıyla Mısır Merkez Bankası ile koordinasyonu hızlandırmaya çalıştığını vurguladı.

Bu süreçte Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fuad ile Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Mahmud Şaravi, Mısır valiliklerinde devam eden altyapı projeleri, bunlar için arazi tahsisi ile yeni katı atık sistemindeki son gelişmeleri gözden geçirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Şaravi yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başbakan’ın, yeni katı atık sistemi projesini sürekli takip ettiğini, böylece Mısır halkının günlük yaşamlarını etkileyen bu hizmette sürekli bir iyileşme sağlamayı amaçladığını belirtti.

Açıklamasının devamında Şaravi, valilere gönderilen genelgede yapımı tamamlanarak valiliklere teslim edilen altyapı projelerini yerinde inceleme, projelerin uygulanıp uygulanmadığını takip etme, onarım süreçleriyle ilgili özel prosedürlere bağlı kalma, projelerin ve Mısır Devletinin hizmete açtığı yatırımların korunması için aksaklıkları giderme ve en güzel şekilde yönetme talimatları verildiğini ifade etti.

Mısır Bakanlar Kurulu’nun Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çevre Bakanı, yeni katı atık sisteminin ilk aşamasını oluşturacak altyapının tamamlanarak bir an önce üretim aşamasına geçilmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte konuyla ilgili yapılacaklar ve bunlara dair ayrıntıların yer aldığı broşürlerin sunulmasıyla birlikte, yerleşim yerlerinin birleştirilmesi sistemi başlamasına denk gelen ister düzenli depolama sahaları ister geri dönüşüm tesisleri olsun, öncelikli yerlerde ortaklık için özel sektöre dikkat çekme talebinde bulunduğunu vurguladı. Açıklamanın devamında, bazı valiliklerde anonim şirketlerin kurulması çevre ve yerel kalkınma bakanlıkları ile Küçük ve Mikro Girişim Geliştirme Kurumu ortaklıkları yoluyla özellikle kırsal alanlarda sivil toplum kuruluşlarının katılımı gibi başka senaryolar ortaya konulduğu ifade edildi.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh şehrinin önümüzdeki Kasım ayında iklim konferansına ev sahipliği yapma hazırlıkları hakkında Çevre Bakanı yaptığı açıklamada, kentteki atık sisteminin toplama, taşıma, arıtma ve geri dönüşüm açısından verimliliğini artırmanın yanı sıra Turizm Bakanlığı işbirliğiyle otel, dalış merkezleri ve otel odalarının verimliliğini artırmak, çevre dostu hareket araçları, konferans salonunun elektrik kapasitesini yükseltmek olmak üzere dört eksen üzerinde çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Mısır Bakanlar Kurulunun açıklamasına göre, Yerel Kalkınma Bakanı ve Çevre Bakanı, geri dönüşüm tesislerinin yönetme ve işletme talebinde bulunan özel sektör şirketlerine ve yeni katı atık sistemi için güvenli sıhhi atık sahalarına dikkat edilmesi talebinin ortaya konulması, devletin kuruluşun altyapı projelerinin uygulanmasında yaptığı yatırımların sürdürülmesi ve bu projelerin yönetiminin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.