Mısır Cumhurbaşkanı Gençlik forumunda (Forum yönetimi)

Sisi: Mısır’ın “insan hakları” konusundaki çabaları baskı altında değil

Sisi, iş olanakları, sağlık hizmetleri ve uygun eğitim gibi konuların temel insan hakları olarak kabul edilmesi ve bunların Mısır devletinin önündeki zorlukları temsil etmesi gerektiğini söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadelesinin baskı yoluyla olmadığını, bilakis Mısır’ın inanç ve fikri yapısına dayandığını söyledi. Sisi, Sina’nın güneyinde yer alan Şarm eş-Şeyh şehrinden düzenlenen Dördüncü Mısır Dünya Gençlik Forumu’nun (WYF) ikinci gününde düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği  Benzerlik Modeli” oturumu öncesinde, salgın hastalıklarla, tehlikeli hastalıklarla ve nüfus artışıyla yüzleşmenin ve bunları kontrol altına almanın insan haklarına dahil edilmesi gereken önemli konular olduğunu söyleyerek, bu konunun birçok ülke için meydan okumayı temsil ettiğini ifade etti.

Batılı ülkelerde nüfus artışının 40 yıldır durağan ve istikrarlı olduğuna, bunun da sağlık altyapılarının desteğe ihtiyaç duymadığı anlamına geldiğine dikkat çeken Sisi, Mısır gibi bir ülkede nüfusun yılda yaklaşık 2.5 milyon arttığına işaret etti. Mısır Cumhurbaşkanı, her yıl sadece sağlık altyapısının değil, okul ve üniversiteler dahil olmak üzere eğitim altyapısını da güçlendirmek gerektiğine atıfta bulunarak, bunun da  bir meydan okuma olarak dikkate alınması gerektiğini vurguladı. İnsan hakları meselesini ele alırken Mısır’daki duruma entegre ve kapsamlı bir yaklaşımı dikkate almaya değinen Sisi, ülkesinin karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat etmek gerektiğini bildirdi.

Sisi, iş olanakları, sağlık hizmetleri ve uygun eğitim gibi konuların temel insan hakları olarak kabul edilmesi ve bunların Mısır devletinin önündeki zorlukları temsil etmesi gerektiğini söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin ekonomik koşullarına rağmen salgınla mücadele için 100 milyar lira ayırdığına işaret ederek, pandeminin 14 ila 15 milyar dolar arasında gelir getiren turizm sektörünün yanı sıra ulaşım sektörünü  de vurduğunu belirterek, Süveyş Kanalı’nın da büyük ölçüde bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Salgının tüm dünyadaki ulaşım hareketini etkilediğini aktaran Sisi, yaşanan tüm zorluklara rağmen Mısır’ın misafir ettiği mülteciler dahil olmak üzere ayrım gözetmeksizin halkın haklarından taviz vermediğine dikkat çekti.

Açıklamasında, “Göç insanlık hakkı değil mi?” şeklinde soru soran Sisi, ülkesinin yakın ülkelerdeki çatışmalar, sınırlı kapasiteler ve yoksulluk sebebiyle 6 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı, “ Mısır onları ağırlamayı reddetmedi, daha ziyade topraklarındaki kamplara yerleştirmeyi reddetti ve Mısır toplumuna entegre oldular. Yiyecek, içecek, eğitim, sağlık ve diğer tüm hakları elde ettiler. Yeteneklerimiz zengin ülkeler kadar gelişmiş olmasa da, sahip olduklarımız konuşulmadan onlara sunuluyor. Avrupa’ya göçleri sırasında Akdeniz’de amansız bir kaderle karşılaşmaları için geçit olmaya izin vermedik” ifadelerini kullandı. Mısır’ın Arap bölgesini hedef alan yıkımdan kurtulduğuna değinen Sisi, mülteci kamplarında kalan milyonlarca çocuğun tehlikelerine karşı temkinli olma uyarısında bulunarak, bu ülkelerde yerlerinden edilmiş insanların yanı sıra 3 milyona yakın mülteciye atıfta bulundu. Bahsi geçen ülkeleri yıkmaya çalışanların, ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğine vurgu yaparak, Libya’da, Suriye’de, Yemen’de, Somali’de ve Irak’ta olduğu gibi vatandaşları acıya maruz bırakmamak çağrısında bulundu.

Sisi dün ‘İklim değişikliğiyle yüzleşmek için Glasgow’dan Şarm eş-Şeyh’e giden yol’ isimli oturumda,  Mısır’ın iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle yüzleşmek için hızlı hareket ettiğini söyleyerek, dünya çapında 200 ila 300 milyon arabanın temiz enerjiyle çalışmasını sağlamak için önlerinde bir fırsatı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı ayrıca, Mısır’ın ilk yerli elektrikli araba üretimine yakın olduğunu söyledi.

Diğer yandan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli aynı oturumda yaptığı açıklamada, dünyanın küresel uzmanların 15 yıl önce iklim değişikliğine ilişkin uyarılarını spekülasyon ve karamsar görüşler olarak gördüğü için ciddiye almadığını söyledi.

Mısır’ın, yükselen deniz seviyesi ve bazı bölgelerin sular altında kalması olasılığı gibi iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına karşı en savunmasız ülkelerden biri olduğunu söyleyen Medbuli,  tüm bunlara rağmen ülkesinin dünya çapındaki zararlı emisyon payının yüzde 0,6  olduğuna dikkati çekti. Mısır’ın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da rüzgar ve güneş enerjisinden en büyük elektrik kapasitesine sahip olduğuna değinen Başbakan, hükümetin 2022’inin sonuna kadar enerjisinin yüzde 20’sini yenilebilir enerji kaynaklarından üretmeyi hedeflediğini söyleyerek bu oranı 2023 yılından önce yüzde 42’ye çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Medbuli, Ortadoğu ve Afrika’daki yenilebilir enerjiyi yüzde 300’e çıkararak ilk 5 ülkeden biri olmak istediklerini aktardı. Gelişmiş ülkelere bu konu için katkı yapmaya davet eden Başbakan, “Şarm eş-Şeyh’teki COP27 iklim zirvesinde gelişmekte olan ülkelerin iklim zirvesi aracılığıyla taleplerini sunmaları ve hedeflerine ulaşan bir dizi inisiyatif üzerinde aralarında koordinasyon sağlamaları için Afrika kıtasında ve gelişmekte olan ülkelere odaklanmayı hedefliyoruz” dedi.

Şarku’l Avsat