Mısır deniz kirliliği ile mücadele ediyor

Bu yıl sonuna doğru Şarm eş-Şeyh şehrinin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP27) hazırlık çerçevesinde, Mısır, deniz kirliliğine karşı mücadele ve doğal kaynakları koruma çalışmalarını artıracak.

Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fuad “Denizler, son zamanlarda başta doğada çözülmeyen ve binlerce yıl kalan plastik kirliliği olmak üzere her türlü kirlilik oranlarında gözle görülür bir artışa tanık oldu. Zira denizlere ve okyanuslara ulaşan yıllık atık miktarlarının 10 milyon tondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Plastikler, kirliliğe neden olan birçok türü ile bu atıkların en büyük kısmını oluşturuyor. Söz konusu durum, herkesin bu tehlikeye karşı birlik olmasını gerektiriyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Fuad’ın açıklamaları, Mısır Çevre Bakanlığı tarafından, Kızıldeniz ve Aden Körfezi Bölgesel Çevre Koruma Örgütü (PERSGA) iş birliğinde düzenlenen “Kızıldeniz Kıyısında Deniz Atıklarının Sürdürülebilir Yönetimi” başlıklı çalıştayda yaptığı konuşma sırasında geldi.

Çevre Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre, yapılan tüm araştırmaların, mercan resifleri gibi yüksek bir oranda çevresel duyarlılığa sahip doğal kaynakları içermesi sebebiyle deniz atıklarının su ekosistemi için büyük bir tehdit olduğunu gösterdiği bir zamanda, çalıştayın Kızıldeniz kıyısındaki deniz atıkları ile mücadele için ulusal eylem planı taslağı oluşturulması tartışılacağı belirtildi.

Bakan Fuad çalıştaydaki konuşmasında, doğal zenginliklerimizin en önemli kaynaklarından biri olan denizlerin, özellikle de Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nin çevresini korumak üzere Cidde Anlaşması’na katılan, komşu ülkeler için önemli bir ekoturizm kaynağı olan Kızıldeniz’in korunmasının önemini vurguladı. Bakan deniz atıklarının ana kaynaklarını ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından başlatılan Temiz Denizler kampanyasının, hükümetleri özellikle sanayi alanında plastiği azaltmak için politikalar geliştirmeye teşvik etmeyi ve böylece plastik ambalajları azaltmak, ürünleri yeniden tasarlamak ve tüketim kalıplarını daha sürdürülebilir bir hale dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Mısırlı Bakan, uluslararası toplumun son zamanlarda bu atıkların ciddiyetini fark ettiğini, bu nedenle uluslararası düzeyde yasalar ve politikalar benimsendiğini söyledi. Fuad bu bağlamda BM’nin deniz kirliliğinin azaltılmasını, 14. amaç olarak Su Altındaki Yaşam adı altında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin dahil ettiğini belirtti. Bakan Mısır Çevre Bakanlığının, söz konusu çevre sorunu ile her düzeyde mücadele etmek için çeşitli önlemler aldığını, bu bağlamda, Bakanlık ve başta sahil bölgesindekiler olmak üzere bölgesel şubelerinin plaj temizleme çalışmalarının yanı sıra, balıkçılar ve kıyıdaki limanlarda çalışan işçiler de dahil olmak üzere sahillerdeki kişilere denizdeki atıkların tehlikeleri hakkında çeşitli bilinçlendirme kampanyaları yürüttüğünü belirtti. Bakan son olarak, Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) Çevresel Takip Programı tarafından finanse edilen İskenderiye ve Mersa Matruh limanlarındaki su altındaki atıkları temizlemek üzere bir program başlatılmasının planlandığını açıkladı.

Şarkul Avsat