Adalet Bakanı dün Rabat’ta raporu sunarken (Şarku’l Avsat)

Fas’ta yayınlanan rapor, insan kaçakçılığıyla mücadelenin zorluklarını ele alıyor

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi dün insan kaçakçılığı suçu hakkında ulusal bir raporun sunulduğu bir toplantı sırasında, Fas Krallığı tarafından 2018 yılından kurulan İnsan Kaçakçığıyla Mücadele Çabaları Koordinasyonu Ulusal Komitesi’nin, insan kaçakçılığı ile mücadele konusunda bir rapor hazırladığını ve raporun Fas yasa belirleyici güçlerinin hedefleri gereğince bu durumla mücadele etmek üzere, yasaların doğru yorumlanması noktasında engel oluşturan birçok sorun olduğunu ortaya çıkardı.

Adalet Bakan Vehbi, insan kaçakçılığı ile mücadele ile ilgili olarak ortak yasal gerekliliklerin bulunmadığına dikkat çekti. Aynı zamanda bu suçun ciddiyeti ve bunun nasıl önlenip rapor edileceği konusunda, duyarlılık oluşturmaya ve kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların bulunmadığını da vurgulandı.

Fas Adalet Bakanı, insan kaçakçılığı suçuna ilişkin ulusal istatistiklerin bulunmadığını açıklarken, insan kaçakçılığı mağdurlarına yönelik daha etkili koruma sağlama konusu ele alacak ulusal bir mekanizmanın da olmadığını açıkladı. İnsan kaçakçılığı mağduru olan vakaların 2017’de 17, 2018’de 80 ve 2019’da 151’e çıktığına dikkat çekildi.

Fas’ta bu türde ilk olan rapor, insan kaçakçılığı vakalarında adli takibe ilişkin verileri içeriyordu. Raporda, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında bu suç sebebiyle takibe alınan kişi sayısı 585’e ulaştığını, bu kişinin 84’ünün yabancı olduğu ayrıca 144’nün kadınlardan oluştuğu belirtildi. Söz konusu raporda, insan kaçakçılığı vakalarının 2018’de yüzde 200, 2019’da yüzde 96 artış gösterdiği belirtildi.

Bu suç sebebiyle adli takibe alınan reşit olmayan kişi sayısı 2018’de 75 ve 2020’de 73, 2019’da 108 olarak kaydedildi. Fas mahkemeleri, 2019’da bu kişilerin yüzde 19’u için 5 yıldan az, yüzde 17’si için bir yıldan az, yüzde 17’si için 10 yıldan az ve yüzde 7’si için 40 yıldan az olmak üzere hapis cezası verdi. Söz konusu cezalar, insan kaçakçılığı suçuna karşı cezanın bireyselleştirilmesi ilkesi çerçevesinde uygulandı. İnsan kaçakçılığı mağdurlarının sayısı çoğu yetişkin olmak üzere 719’a ulaştı, bununla birlikte bu mağdurların yüzde 47’sini reşit olmayanlar oluşturuyordu.

Rapora göre, Fas’ta 2017-2019 yılları arasında insan kaçakçılığındaki en yaygın sebep cinsel istismardı ve 283 vaka kaydedilmişti, ikinci sebep ise dilencilikti ve 56 vaka kaydedilmişti.

Şarkul Avsat