Dünya İslam Birliği’nden Afrika’da Kur’an Forumu

Dünya İslam Birliği (Rabıta) tarafından Tanzanya’da başlatılan, Afrika’da Kur’an’a Hizmet için Bölgesel Forum’un oturumları birkaç temel konu etrafında gerçekleştirildi: İslam dünyasının hoşgörüsünü göstermesi bakımından Mekke Belgesi’nin rolü, acil güncel konular hakkında toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılması, farklı dinlere mensup kişilerin bir arada barış içinde yaşama kültürünün öneminin vurgulanması.

Bu konuların yanında yerel topluluklarda kadının sosyal hizmetlerdeki rolü, Kur’an ve Sünnet’teki bilimsel mucizeler ve Kur’an merkezlerinin ve kurumlarının entegrasyonu (model olarak Uluslararası İkra Şeyhleri ​​Konseyi) konuları da oturumlarda ele alındı.

Rabıta’nın düzenlediği forumun “Kur’an ve Sünnet: Hayatın ve Gelişimin Yöntemi” başlıklı açılış oturumu, Zanzibar Devlet Başkanı Dr. Hüseyin Ali Hasan Mwinyi, Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Şeyh Muhammed el-İsa ve Afrika kıtasının önde gelen alimlerinin ortak katılımıyla başladı.

Doğu Afrika’da yeni bir adım olan forum üç gün sürdü. Faaliyetler arasında; Kur’an ve Sünnet’e hizmet için yapılan son çalışmalar, araştırmalar, okuma alanlarındaki önemli eğitim kursları ve atölye çalışmaları, Kur’an-ı Kerim’i ezberleme metotları, Hz. Muhammed’in rehberliğini tanıtma ile Kur’an ve Sünnet’teki bilimsel mucizelere dair araştırmalar yer aldı.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nin Doğu Afrika’daki konumu ve tarihi ile Forum’un yetkin makamlarla denetlenmesi göz önüne alındığında forum, daha önemli bir hale geliyor.

Mwinyi, konuşmasında, küresel değişimler ve toplumların her geçen gün yüz yüze geldiği zorluklar karşısında ilim insanlarının bir araya gelmesinin büyük önem kazandığına dikkati çekti. Yanlışı kınama ve uluslararası tehditlere karşı koymada dini liderlerin ve dini kurumların rolünün önemini vurguladı. Aynı zamanda hükümetlerin, hedeflerine ulaşmada bu kurumların ve diğer kalkınma ortaklarının katkılarına acilen ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Mwinyi, şiddet eylemlerine, ayrımcılığa, yolsuzluğa, kadınlara ve çocuklara yönelik kötü muamelelere ve toplumun barışını, güvenliğini ve kalkınmasını tehdit eden her şeye karşı çıkılmasında, bu tür kurumların rollerinin arttırılması çağrısında bulundu.

Forumda sunulan tebliğler, çalışmalar ve bunlara eşlik eden atölye çalışmaları, eğitim kursları ve özel sergiler yanında Forum, önde gelen alimlerin konuşmalarıyla devam etti. Bunun yanında hepsi Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Muhammed’in Sünneti’ni öğrenme, peygamberimizin rehberliğini tanıtma ve kıraat alanlarına hizmet etme konularına tahsis edilmiş atölye çalışmaları ve eğitim kursları da Forum kapsamında gerçekleştirildi. Bir grup uzman ve araştırmacının katılımıyla Kur’an ve Sünnet’teki bilimsel mucizelerdeki son gelişmeler de forum kapsamında ele alındı.

Şarkul Avsat