İki ülkenin ticaret bakanları, Ortak Komitenin tavsiyelerinin gerçekleştirilmesinin ele alındığı bir toplantıya başkanlık ediyor (Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı)

Mısır ve Suudi Arabistan, ilişkilerde “paradigma değişikliği” konusunda anlaştı

Mısır ve Suudi Arabistan, önümüzdeki dönemde ekonomik, sosyal, insani ve kültürel ilişkiler düzeyinde bir “paradigma değişikliği” konusunda anlaşmaya vardılar.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Nevin Cami ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Macid el-Kasabi dün (Çarşamba), Mısır-Suudi Arabistan Ortak Komitesi’nin iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, yatırım ve endüstri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik tavsiyelerinin gerçekleştirilmesini takip eden bir çalışma grubunun Riyad’daki ilk toplantısına başkanlık etti.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Cami, “Mısır ve Suudi Arabistan hükümetleri, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın büyük desteği gölgesinde, çeşitli sektörlerde ve her düzeyde, ortak ilişkileri daha geniş ufuklara taşımak için ekonomik, sosyal, insani ve kültürel ilişkiler düzeyinde niteliksel bir sıçrama gerçekleştirmeye kararlı” ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mısırlı Bakan, geçen yıl Haziran ayında Kahire’de bakanlar düzeyinde düzenlenen Mısır-Suudi Arabistan Ortak Komitesi’nin 17. oturumunun tavsiyelerinin uygulanmasının önemini vurguladı. Ortak Komite, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve ortak yatırım ve sanayi projelerinin artırılmasının yanı sıra, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı yoluyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılmasını, iki ülke ekonomisine de olumlu yansıyacak olan bu önemli sektörünü geliştirmek için en iyi uygulamaların hayata geçirilmesini tavsiye etmişti.

Bakan “Mısır devleti, iki ülkenin kurumlarını ve ekonomik potansiyelini ve en önemli küresel su yollarındaki benzersiz tutumlarını takdir ediyor. Bunlar, Mısır ve Suudi Arabistan’ın seçkin bir küresel konuma sahip olmasına, ticari ve ekonomik ortaklıkları genişletmesine ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yeni pazarlar elde etmesine olanak sağlıyor” dedi. Ticaret Bakanı “Ticaret sektörü, bölgesel ve küresel ekonomik ve sağlık tehditlerinin gölgesinde iki ülke arasındaki ortak iş birliğini geliştirmenin ana direğini ve itici gücünü teşkil ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Nevin Cami, her iki ülkedeki siyasi irade doğrultusunda, ikili ve çok taraflı düzeylerde ortak iş birliğini geliştirmek için iki ülke arasındaki ticaret, sermaye, teknoloji, insan ve hizmetlerin hareketinin önündeki engelleri kaldırmak başta olmak üzere ortak çalışmaların harekete geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan, iki ülke arasında ticaret hacmini artırmak ve iş birliğini geliştirmek için hava ve deniz taşımacılığı, finans, turizm, tarım, elektrik ve enerji sektörlerinde ortak çalışmalar başlatma çağrısında bulundu. Ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği programlarının uygulamaya konulmasını hızlandırmak için ve istenen ekonomik hedeflere ulaşılmasına katkıda bulacak şekilde, ekonomik departmanların dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Mısırlı Bakan, Ortak Komite çalışma sonuçlarının, 2021 yılında 8,02 milyar dolar olarak rekor seviyeye yükselen iki ülke arasındaki ticaret oranlarına etkisi olan birçok olumlu sonucu içerdiğini belirtti. Bakan, çeşitli alanlara yönelik komite tavsiyelerinin uygulanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu. Bu bağlamda, özellikle de ticaret hacmini artırmanın yanı sıra iki ülkenin pazarlara, teknolojiye ve inovasyona erişim konusunda karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesine, bölgesel ve uluslararası rekabeti artıracak ortak projelerin uygulamaya konulmasına katkıda bulunacak elektrik, yenilenebilir enerji ve endüstri sektörlerindeki iş birliğine dikkat çekti.

Toplantıya Mısır’ın Riyad Büyükelçisi Ahmed Faruk ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve hazırlık toplantılarında Mısır çalışma ekibine başkanlık eden İbrahim el-Secini’nin yanı sıra, iki ülke arasındaki ortak iş birliği alanlarıyla ilişkili çeşitli bakanlıklardan temsilciler de katıldı.

Şarkul Avsat