Parmaklar, Kovid-19 enfeksiyonun şiddet seviyesini gösteriyor

Bir kişinin parmaklarının uzunluğu, Kovid-19 enfeksiyonunda hastalığın ciddiyetinin ne kadar olabileceğine yönelik bir ipucu verebilir mi? Bu soru garip görünebilir ancak parmakların uzunluğunu belirleyen cinsiyet hormonlarının seviyeleri ile Kovid-19 enfeksiyonunun ciddiyeti arasında bir bağlantı bulunuyor.

Daha uzun yüzük parmağının doğum öncesi daha yüksek testosteron hormonu salgıladığının, daha uzun bir işaret parmağının ise daha yüksek östrojen salgıladığının bir göstergesi olduğu biliniyor.

Genel olarak, erkeklerin yüzük parmakları daha uzunken, kadınların işaret parmakları daha uzun olur.

Bu nedenle, parmaklar hastalığın olası şiddetini ortaya koyabilir. İngiliz Swansea Üniversitesi’nin, İngiltere dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde yaptığı bir araştırmada, anne karnında ve daha sonraki dönemde sahip olunan cinsiyet hormonlarının seviyeleri ile Kovid-19 enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yatışlar arasındaki ilişki incelendi.

Enfekte olan kişilerin çoğu sadece hafif semptomlar gösteriyor ancak hastanede tedaviye ihtiyaç duyan hastalar söz konusu olduğunda, vakaların semptomları yaşa (en çok etkilenen yaşlılar) ve cinsiyete (erkeklerin kadınlardan daha şiddetli enfeksiyon yaşaması) bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Bu durum, bilim insanlarını testosteron ve Kovid-19 enfeksiyonu şiddeti arasındaki bağlantıyı daha yakından incelemeye yönlendirdi. Hipotezlerden biri, ciddi vakalarda yüksek testosteron olmasına yönelikken, bir başka hipotez ise, yaşlı erkeklerdeki düşük testosteron seviyelerinin Kovid-19 enfeksiyonun şiddetli geçme ihtimaline yönelikti.

Vakaları sınıflandırmanın daha kolay bir yolunu bulmak için, Swansea Üniversitesi’nin Spor Teknolojisi, Egzersiz ve Tıp Araştırma Ekibinden Profesör John Manning, Polonya’daki Lodz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İsveç’teki Karolinska Üniversite Hastanesi’nden meslektaşları ile Kovid-19 semptomlarının şiddetinin öngörme konusunda parmak uzunluklarını yakından inceledi.

Scientific Reports’da dün yayınlanan çalışmada, araştırmacılar diğerlerine göre parmakları kısa olan hastaların (dişi), hastanede yatışa yol açan şiddetli Kovid-19 semptomlarını gösterme eğiliminde olduğunu tespit ettiler. Daha da önemlisi, 2D:4D ve 3D:5D oranlarında, sağ el-sol el farkları büyük olan hastaların hastaneye yatış olasılıklarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu sonucuna ulaştılar. 2D:4D oranı, bir eldeki işaret parmağının uzunluğunun aynı eldeki yüzük parmağının uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanır. 3D:5D ise bir eldeki orta parmağın uzunluğunun serçe parmak uzunluğuna bölünmesiyle hesaplanır.

Baş araştırmacı Manning çalışmanın yayınlanmasıyla birlikte Swansea Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan bir raporda “Ulaşılan bulgular, Kovid-19 şiddetli bir şekilde geçirilmesinin, hem kadın hem erkeklerde, testosteron hormonun düşüklüğü ve muhtemelen östrojen hormonunun yüksek olması ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Araştırmada incelenen, hastane yatış oranlarındaki farklılıklar, düşük testosteron ve/veya yüksek östrojen seviyelerine sahip bireylerin şiddetli Kovid-19 enfeksiyonu geçirme eğilimi olduğu görüşünü destekledi. Bu durum, en fazla risk altındaki grubun neden yaşlı erkekler olduğuna dair bir açıklama olabilir” ifadelerine yer verdi.

Manning “Bunun bilinmesi önemli bir durum zira şiddetli enfeksiyon geçirme olasılığı yüksek olan kişilerin daha doğru bir şekilde tespit edilmesi mümkün olursa, bu aşılamada öncelik verilmesine yardımcı olur. Ayrıca ulaştığımız parmak uzunluğu denklemi de yardımcı olabilir” ifadelerini de açıklamasına ekledi.

Manning araştırma ile ilgili olarak şunları da belirtti:

“Bu araştırma, Kovid-19’u daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor, antiviral ilaçların çeşitliliğini artırmaya, hastanede kalış sürelerini kısaltmaya ve ölüm oranlarını düşürmeye yardımcı olabilir. Ekip çalışmaya devam edecek, araştırmanın yapıldığı örneklem küçük olduğundan, genişletmek için çalışmalar devam ediyor, yakında daha fazla sonuç sunmayı umuyoruz.”

Şarkul Avsat