Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Kuba Mescidi’nde genişletme çalışmalarının başladığını duyurdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik ve Kalkınma İşleri Konseyi Başkanı Muhammed bin Selman yaptığı açıklamada, Kuba Mescidi’nde tarihindeki en büyük genişlemenin başladığını duyurdu. Projeye, İki Kutsal Cami’nin Koruyucusu Kral Selman bin Abdulaziz’in adının verildiğini kaydetti.

Kuba Mescidi’ni genişletme ve geliştirme projesi ile mescidin mevcut alanının 10 kat artırılması ve toplam alanının 50 bin metrekareye çıkarılarak 66 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Bu proje ile hicretin ilk yılından bu yana Kuba Mescidi tarihindeki en büyük genişletme çalışması yürütülüyor.

Söz konusu açıklamalar, Suudi Veliaht Prensi’nin Medine ziyareti, Kuba Mescidi’nde kılınan namaz ve proje inceleme turunun akabinde yapıldı.

Veliaht Prens Selman, İki Kutsal Cami’nin Koruyucusu Kral Selman bin Abdulaziz’in İslam tarihindeki inşa edilen ilk mescid olan Kuba Mescidi’ne gösterdiği büyük özenden övgüyle söz etti. Ayrıca bu projenin, yoğun dönemlerde dahi en yüksek sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflemesine, Kuba’nın dini önemini vurgulayan ve tarihi özelliklerini belgeleyen, kentsel ve mimari üslubunun korunması ve caminin yakınındaki tarihi eserlerin yaşatılmasına olan desteğe dikkat çekti.

Veliaht Prens, projenin Suudi Arabistan Vizyon 2030 kapsamında, hacılara hizmet ve yaşam kalitesi sunan programının hedefleri çerçevesinde yapılacağını belirtti. Mescidin alanının 5 bin 35 metrekareden 50 bin metrekareye çıkaracak olan projenin aynı zamanda tarihi mekanlar aracılığıyla ziyaretçinin ibadet ve kültürel deneyimini zenginleştirmek amacıyla bu İslami tarihi simge yapının verimliliğini de artıracağını vurguladı. Veliaht Prens ayrıca projenin birçok kuyu, çiftlik ve meyve bahçesini içine alan, ulaşım yolarını birbirine bağlayan 57 bölgeyi kapsayacak şekilde tarihi alanların geliştirilmesini ve canlandırılmasını da kapsadığını söyledi.

Kuba Mescidi’nin genişletme ve geliştirme çalışmaları, mevcut durum ile artan talep arasındaki boşluğu doldurarak kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Proje ile mevcut mescit binasına yapısal olarak bağlı olmayan bağımsız mescitler ile işlevsel ve görsel olarak bağlantılı dört taraftan üstü kapalı avlularla mevcut Kuba Mescidi’ni çevrelemeye ve camiye ait gerekli tüm hizmetlerin sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca mevcut mescit binasının verimliliği, hizmetlerin sistematikleştirilmesi, mescit ve avlularda yer alan bazı mekanların ve anıtların geliştirilmesi ve canlandırılmasının yanı sıra, ulaşım ağının ve çevre altyapısının iyileştirilmesi, mescide ulaşım kolaylığının sağlanması, aşırı kalabalığa çözümler bulunması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi ile artırılacak.

Kuba Mescidi, Hz. Peygamber ile başlayan Raşid halifelerden Emeviler ve Abbasilere, Kral Abdulaziz bin Abdurrahman es-Suud ile başlayan Suudi dönemine kadar uzanan tarih boyunca önemli bir yere sahip. Mescit, bu tarihi süreçte, İslam mimarisinin medeniyetlerinin harmanlandığı, dini, kültürel, sosyal ve turizm değerlerini yansıtan ve ziyaretçilerin duygusal deneyimini zenginleştirmek için yerel ve küresel ölçekte ziyaretçilere gerekli hizmetleri sunan merkez özelliğini korudu.

Şarkul Avsat