Lübnan Başbakanı Mikati’den parlamentoya: Hükümet, mevduat sahiplerinin haklarını güvence altına almakta kararlı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, “Hükümet, bu yıl 14 Nisan’daki toplantıda sunduğu plan kapsamında belirtildiği üzere mevduat sahiplerinin haklarını güvence altına alma konusunda istekli ve özellikle küçük mudiler başta olmak üzere bunları koruma konusunda kararlı” dedi.

Bakanlar Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mikati, bu konuya dair Temsilciler Meclisi’ne bir mektup gönderdi. Mektup içeriğinde, hükümet tarafından sunulan ilk planın bir kopyası bulunuyor. Bakanlar Kurulu, Başbakan’ın son oturumda bakanlara, ‘tamamlanmadan önce projeyle ilgili gözlemlerini sunmaları ve inceleme ve onay için birkaç yasa tasarısı uyarınca Temsilciler Meclisi’ne göndermeleri’ yönünde bir talepte bulunduğunu açıkladı.

Mikati, “Banka havaleleri ve nakit çekimlerine dair istisnai ve geçici kurallar hakkındaki yasa tasarısı, mevduat sahiplerinin hakları ile ilgili değil, daha ziyade Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) istediği toparlanma planını Yönetim Kurulu’na sunması için ihtiyaç duyduğu bir platform oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Necib Mikati, “İlgili herkes, adil bir çözüme ulaşmak amacıyla, bu konuya popülizmden uzak, nesnel bir şekilde yaklaşmalıdır” dedi.

Şarkul Avsat