Fas’ta doktorların ülke dışına göçünü azaltmak için önlemler alınıyor

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Halid Eyt et-Talib, bakanlığının ‘ulusal tıbbi yeterliliğin göçü’ olgusunu frenlemek için önlemler almaya çalıştığını söyledi.

Eyt Talib, 25 Nisan’da Temsilciler Meclisi’nde (parlamentonun ilk odası) kendiisne yneltilen bir soruya verdiği yanıtya, söz konusu önlemlerin sağlık sektöründeki profesyonellerin durumlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi içerdiğini dile getirdi.

Ulusal İnsan Hakları Konseyi (insan haklarıyla ilgilenen anayasal bir kurum) tarafından açıklanan veriler, ülkenin 26 bin doktor ve 65 bin hemşireye ihtiyacı olduğu bir zamanda ülke dışına göç eden Faslı doktorların sayısının 10 bin ila 14 bin arasında olduğunu gösterdi.

Fas Sağlık Bakanı, ulusal sağlık sisteminde reform yapmanın ve beşeri kaynaklara değer vermenin temel direklerinden biri olan sağlık, koruma ve sosyal yardım sektörünün özgünlüğünü korumanın gerekli olduğunu belirtti. Bakan, Fas içindeki ve dışındaki, sağlık alanından yeteneklerin ülkeye çekilmesi, halk sağlığı çalışmalarının restore edilmesi, ‘doktorların maddi durumlarının ve çalışma koşullarının gözden geçirilmesi, yeni hazır üniversite hastanelerinde eğitim alanlarını genişleterek mesleği icra koşullarının reforme edilmesi’ gerekliliğine dikkat çekti. Sektörün istikrarını sağlamak için yenilikçi teşviklerin ve motivasyon mekanizmaları benimsenerek sağlık sektörünün çekiciliğinin artırıldığını vurguladı.

Halid Eyt et-Talib, bakanlığın Fas’ta sağlık ve sosyal koruma sektörünün geleceğini ilgilendiren konuları tartışmak için sosyal diyalog toplantıları düzenleyerek entegre bir katılım yaklaşımını benimsediğini söyledi. Bu yaklaşımlar arasında sağlık istihdamı projesini çerçeveleyen ana hatlar ve sektördeki işçiler için talep edilen önceliklerin değer aldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı geçen şubat ayında başbakanın gözetiminde imzalanan ve esas olarak sağlık personelinin statüsünün iyileştirilmesine yönelik hükümler içeren anlaşmaya dikkat çekti. Anlaşma uyarınca doktorların, mesleğe başlangıç maaşları 8 bin dirhemden (800 dolar) 13 bin dirheme (1300 dolar) yükseltildi. Ayrıca bazı hemşirelerin terfiden, idari personel ve sağlık teknisyenleri için de ‘mesleki tehlikeler tazminatındaki’ artıştan yararlanması kararlaştırıldı.

Şarkul Avsat