Suudi Arabistan, Prens Muhammed bin Selman’ın ‘Veliaht Prens’ ilan edilmesinin beşinci yıldönümünü kutluyor

Suudi Arabistan, Prens Muhammed bin Selman’ın tahtın varisi olarak ‘Veliaht Prens’ ilan edilmesinin beşinci yıldönümünü kutlarken, ülke yaşamın her alanında eşi görülmemiş başarılara ve niteliksel sıçramaya tanık oluyor.

Son derece zor küresel, bölgesel ve yerel koşulların ortasında geleceği inşa etmek, sağlam bir zemin ve bu hedefe ulaşmak için net düzenlemeler ve stratejilerin benimsenmesini gerektiriyor.

Dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak gösterilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu artan zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası işbirliğinin artık her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, küresel ekonomik bütünleşmeyi sürdürme hedefine ulaşmak için hiçbir ülkenin bunu gözardı edemeyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan, kalkınmanın ancak barış ve istikrar ortamında, çatışma ve radikalizm zemininin ortadan kaldırılmasıyla sağlanabileceğine olan inancıyla, küresel barış ve istikrarı yeniden sağlamaya yönelik uluslararası çabalara desteğini sürdürdü.

Suudi Arabistan, 2021 yılında dünyanın en büyük insani yardım bağışçıları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Maliye Bakanı Muhammed Abdullah Cedan, geçen hafta Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) toplantılarında, küresel istikrar için gerekli olan yeşil ekonomiye adil bir geçiş için enerji piyasalarının istikrarını sağlamaya yönelik ihtiyatlı iklim politikalarının önemini vurguladı.

Bakan, ülkesinin bu bağlamda döngüsel karbon ekonomisi yoluyla 2060 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdünü hatırlattı.

Cedan’a göre, Suudi ekonomisinin 2030 Vizyonu çerçevesindeki yapısal reformlarla desteklenen petrol dışı sektörde, bu yıl tahminlerden daha güçlü bir büyümeye tanık olması bekleniyor.

Ülkesinin, dış şoklar karşısında dayanıklılığı artırmak için yapısal reformları hızlandırırken parasal ve finansal istikrarı korumak için ihtiyatlı politikalara bağlılığının altını çizen Bakan, dijitalleşmenin önemine ve kalkınmaya katkısına dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın Dijital Rekabet Gücü Endeksi’nde G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Cedan, “Bu, dijital dönüşüm için kapsamlı devlet desteğinin boyutunu ve önemini yansıtıyor” dedi.

Kral Selman, gelişimin liderliğine sahip olduğuna olan inancından dolayı Haziran 2017’de oğlu Prens Muhammed bin Selman’ı Veliaht Prens olarak ilan etti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Vizyon 2030 hedeflerine ulaşmak için büyük etkileri olan değişikliklere ilişkin vizyonları ile çok sayıda başarıya imza attı.

Muhammed bin Selman, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve yakında yürürlüğe girecek olan Kişisel Statü Yasası’nın toplumun temel unsuru olan aile ve istikrarının korunmasına katkı sağlayacağını, eş ve çocukların haklarını güvence altına alacağını ve yargı kararlarının tutarsızlığını azaltmak için yargıcın takdir yetkisini ayarlayacağını söyledi.

Veliaht Prens, Kişisel Statü Yasası getirilmesinin, liderliğin kalkınma ve reform yaklaşımına bağlılığını yansıttığını vurgulayarak, bu sistemin insan hakları, aile istikrarı, kadınların güçlendirilmesi ve hakların geliştirilmesini koruma çabalarında büyük bir niteliksel sıçrama oluşturacağının altını çizdi.

Veliaht Prens, Mart ayında ‘İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Burs Programı Stratejisi’ni başlattı.

Strateji, 2030 Vizyonu programlarının yanı sıra yerel ve küresel işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu farklı eğitim yollarını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Kral Selman’ın emri ve Veliaht Prens’in tavsiyesi üzerine yaklaşık beş yıl önce Ulusal Kalkınma Fonu kuruldu.

Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Veliaht Prens, tüm ekonomik sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyetleri başlattı.

Fon, kuruluşundan bu yana bağlı kuruluşları aracılığıyla 690 milyar riyalden fazla para pompaladı.

Fon, 496 milyar riyal tutarındaki varlıkları ile G20 grubundaki varlıkların gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı açısından en büyük kalkınma finansmanı fonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Suudi liderliği, az yağmurlu ve su kıtlığından muzdarip bir çöl ülkesinde dünyanın en büyük yüzer tuzdan arındırma tesisini açarak, nüfusun su güvenliğini öncelik haline getirdi.

Dünyanın ilk kar amacı gütmeyen şehri ‘Prens Muhammed bin Selman Şehri’ projesinin kurucusu olan Veliaht Prens, “Dünyanın kar amacı gütmeyen ilk şehri, MİSK Vakfı’nın yeniliği ve girişimciliği desteklemesinin yanı sıra gençlere sağlayacağı imkanlar ve eğitim programları aracılığıyla geleceğin liderlerini nitelendirme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak. Aynı zamanda şehrin faaliyetlerinden faydalananlara cazip bir ortam yaratılmasına katkı sağlayacak bir dizi hizmeti de içerecek” dedi.

Kadınlar, toplumdaki yerlerini güçlendiren ve garanti edilen haklarını elde etmelerine olanak sağlayan yasa ve düzenlemeleri onaylayan Veliaht Prens’e büyük destek verdi.

Suudi liderliği, kadınların toplumdaki rol ve katılımlarını artırmak ve kadınların ulusal kalkınma çabalarına yönelik bilimsel araştırma projelerini desteklemek amacıyla Noura Bint Abdulrahman Üniversitesi’nde Sarah es-Sudairi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin kurulmasını onayladı. Merkeze Kral Selman tarafından kraliyet hibesi tahsis edildi.

Şarkul Avsat