Cezayir Ulusal Meclisi, “uzlaşı” girişimine katıldığını duyurdu

Cezayir anayasasına göre ülkenin ikinci adamı olan Ulusal Meclis Başkanı Salih Kocil’in “yeniden birleşme için uzatılan el girişimi’ne katıldığını duyurması ve girişimi tanıtmaya hazır olduğunu ifade etmesinin ardından, Cezayir’deki yeniden birleşme için El Uzatma Girişimi resmi bir adım haline geldi. Cezayir resmi haber ajansı APS’nin bir hafta önce Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’a atfettiği girişim ile ilgili olarak henüz cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama gelmedi.

Şarku’l Avsat’ın Ulusal Meclis’in (Meclisin ikinci birimi) internet sitesinde aktardığı habere gören, Ulusal Meclis Ofisi, Kocil’in gözetiminde, meclis gruplarıyla yaptığı toplantının sonuçlarını yayınladı. Bu sonuçlar arasındaki en önemlisi, Kocil’in, Cumhurbaşkanı’nın yeniden birleşme ve bütünlüğü, ulusun tüm bireylerini kucaklamayı amaçlayan politikasına katıldığını duyurması oldu. Açıklamada “Ülkedeki en üst düzey yargıcın uzattığı el, ilhamını ve özgün referanslarını 1 Kasım 1954 Bildirisi’nden alıyor. Uzatılan el, Kasım ayı kimliğinin ve tutkunun bir hakkı olarak görülüyor. Meclis Ofisi ayrıca, milli hareketin öncülerinin nitelik ve özelliklerinden ilham alarak Cumhurbaşkanı’nın girişiminin hedeflerine ulaşılmasının, Cezayir halkının görüşü ve hedeflerinin yanı sıra ulusal bileşenlerin farkındalığı ve anlaşılmış olması ile bağlantılı olduğunu vurguluyor” ifadelerine yer verildi.

1 Kasım 1954 Bildirisi, Fransız sömürgeciliğine karşı başkaldırının öncesinde Kurtuluş Devrimi’nin (1954-1962) önde gelen liderleri tarafından imzalanan bir belgeydi. Belge, İslami ilkeler çerçevesinde demokratik bir Cezayir devleti kurmayı ele alıyordu. Yıllar boyunca art arda gelen tüm Cezayir cumhurbaşkanları, söz konusu belgenin ‘politikaları için bir referans’ oluşturduğunu belirtmişti.

Böylece APS’nin 3 Mayıs’ta, cumhurbaşkanının bir siyasi projesi olup olmadığı net bir şekilde açıklığa kavuşturulmaksızın, yetkililer ve muhalifler arasında 22 Şubat 2019’da halk hareketinin başlamasından itibaren devam eden anlaşmazlıklara son vermeyi amaçlayan bu girişim ile ilgili haberini yayınlamasından bu yana, “Cumhurbaşkanı’nın El Uzatma Girişimi” ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri tarafından benimsenmiş oldu.

APS’nin haberi, siyaset ve medya çevrelerinde geniş çapta tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı’nın siyasi düşünce sebebiyle mahkum edilenlerin serbest bırakılması ve içlerinden bazıları yerel olarak terör listesinde sınıflandırılan İslami Reşad Hareketi ve “Kabileler Bölgesi Özerk Yönetim Hareketi’ne mensup olmak üzere, yurtdışındaki muhalif eylemcilere karşı yargı işlemlerini geçersiz kılma niyetinde olup olmadığına yönelik çatışan görüşler dile getirildi. Siyasi kaynaklar, Tebbun’un pazartesi günü Ulusal İnşa Hareketi Partisi Genel Başkanı Abdulkadir bin Karine ve Yeni Nesil Partisi Başkanı Soufiane Djilali’yi kabul ettiği sırada bu konuyu ele aldığını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı ve parti liderleri, görüşmenin ardından gerçekleştirdikleri basın açıklamalarında konu hakkında hiçbir şey söylemedi. Gözlemciler, APS’nin yayınladığı haber, söz konusu fikrin kabul görme oranı ölçmek üzere bir denemeden başka bir şey olmadığını düşündüklerini belirtti. Bu çaba, girişimin 5 Temmuz’da bağımsızlığın 60’ıncı yılı kutlamaları arifesinde uygulamaya konulacağı izlenimini bıraktı.

Şarkul Avsat