Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Mişal Salmi başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenen bir toplantıdan kesit (SPA)

Suudi Arabistan Şura Meclisi Sivil İşlemler Yasası’nı onayladı

Suudi Arabistan Şura Meclisi, sivil yaşamın tüm konularını düzenleyecek olan Sivil İşlemler Yasası’nı onayladı.

Şarku’l Avsat’a özel açıklama yapan Şura Meclisi üyesi Dr. Vasel el-Mazin, sistemdeki en önemli şeyin Suudi Arabistan vatandaşları ve ülkede yaşayan yabancılar için bir adalet ortamı ve yatırımcılar için ekonomik bir ortam yaratmak olduğunu söyledi. Sistemin mahkemeye başvurmadan herkesin hak ve görevlerini bilmesini sağlayacağını bildirdi.

Sivil işlemler sisteminin kapsamlı ve çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Vasel, bunun Suudi Arabistan’ın küresel duruşunu ve adalet ortamını herkes için uygun hale getirme konusundaki isteğini yansıttığını belirtti.

Dr. Vasel, yeni sistemin mahkemelere dava akışını, hak sahipleri ve yatırımcılar adına işin tamamlanmasını kolaylaştırıcı etkisi olacağını da ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 8 Şubat 2021’de yargı kurumlarında reform yapacak 4 yeni yasayı duyurmuştu.

Veliaht Prens, Kişisel Durum Yasası, Sivil İşlemler Yasası, İhtiyari Cezalar Yasası ve Kanıt Sistemi Yasası’nın yargı kararlarının öngörülebilirliğine katkıda bulunacağını ve adalet kurumlarının performansında bütünlük ve verimlilik seviyesini yükselteceğini dile getirmişti.

Sivil İşlemler Yasası, kişilerin kendi aralarındaki ilişkilerini düzenlemeyi, kişiler arasındaki uyuşmazlık vakalarını azaltmayı ve uyuşmazlıkların karara bağlanma süresini kısaltmayı amaçlıyor.

Şarkul Avsat